Дошкільна освіта (2020-2021)

У 626 закладах освіти Черкаської області різних типів і форм власності (у т.ч. 199 навчально-виховних комплексах), які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку, виховується 36 589  дітей дошкільного віку.


У сучасних умовах модернізації дошкільної освіти особлива увага приділяється ролі закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО), як організатора освітнього середовища що надає якісні освітні послуг з дошкільної освіти для розвитку особистості. За показниками охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років усіма формами дошкільної освіти область останні роки посідає одне з перших місць в Україні і становить 99 %, закладами освіти – 97 %. Діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою стовідсотково. Показник чисельності дітей у ЗДО з розрахунку на 100 місць у порівнянні з 2019 роком знизився – із 95 до 90.


Основним завданням ЗДО є забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умови для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку формувати здоровий спосіб життя (фізичний, психічний, духовний, соціальний),  розвивати творчі здібності та інтереси дітей.


Для забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами в області функціонує 1 ЗДО санаторного типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, 9 закладів компенсуючого та 39 – комбінованого типу. У закладах виховуються, проходять реабілітацію та корекцію фізичного розвитку 2 388 дітей. На базі ЗДО компенсуючого типу працюють консультативні пункти для батьків, які виховують дітей з порушеннями мовлення, фізичного та інтелектуального порушення, зору. При 58 функціонуючих ЗДО створено 73 інклюзивні групи, в яких навчається та виховується 136 дітей.

У 2020 році додатково відкрито групу на 15 місць у закладі дошкільної освіти «Вишенька» с. Соколівочка Тальнівської міської ради Черкаської області.

У всіх містах та районах області здійснені заходи щодо покращення матеріально-технічної бази ЗДО: проведені косметичні та капітальні ремонти, оновлено твердий і м’який інвентар, придбані сучасні дитячі меблі, модулі, оргтехніку, обладнання для харчоблоків та посуд. Створені сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

В Черкаській області триває реалізація змісту сучасних парціальних програм: «Афлатот» ˗ програма основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку. ЗДО області є учасниками проєкту «Сприяння освіті», започаткованого Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, а також включені до реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».