Торгівля та сфера послуг

У 2018 році оборот роздрібної торгівлі області збільшився у порівнянні з2017 роком на 7,6 % (у порівняних цінах) і становив 22,5 млрд. грн.
На територіїобласті продаж продовольчих і непродовольчихтоварівздійснюють 8,9 тис. торговельнихоб’єктів (у тому числі у сільськіймісцевості – 3,2 тис.), з яких1,1 тис. (12 %) цепідприємстваюридичні особи, питома вага яких в загальномуобсязі товарооборотускладаєблизько55,9%, і 7,8 тис. (88%) – об’єкти торгівлі фізичнихосіб, на якихприпадаєблизько44,1% відзагальногообсягу товарообороту.
Іззагальноїкількостіторговельнихоб’єктів75,7 % (6,7 тис.) становлятьмагазини (у сільськіймісцевості 2,7 тис.), з якихпродовольчих та змішаних 3,9тис. (усільськіймісцевості 2,2 тис.), непродовольчих 2,8 тис. (у сільськіймісцевості 477об’єктів). Маліархітектурніформискладаютьблизько 1,2 тис. одиниць, автозаправністанції – 260об’єктів.
Мережа підприємств ресторанного господарства області нараховує більше 1,1 тис. об’єктів (ресторани, кафе, бари, їдальні) суб’єктів господарювання всіх форм власності (у сільській місцевості – 405).
Протягом січня-вересня2018рокуобсягпослуг, реалізованихспоживачампідприємствамисферипослугобласті, становив 6,9 млрд.грн, що (у фактичних цінах) на 16,8% більшеніж у відповідному періоді 2017року.
У ІІІ кварталі 2018 року в структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу займали послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 29%,у сфері діяльності транспорту – 20,4%,послуги у сфері телекомунікацій – 13,9%, операції з нерухомим майном – 7,9%. Найменшу питому вагу займають послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, що становить 0,5% від загального обсягу послуг.
Населенню області у ІІІ кварталі 2018року надано послуг на 667,9млн.грн, що становить 28,1% від загальногообсягуреалізованих послуг.
У структурі послуг, реалізованих населенню, найбільшу частку складають послуги  телекомунікацій – 35,1%,у сфері освіти – 18,6 %у сфері транспорту – 17,9% від загального обсягу послуг.
Значна частка обсягу реалізованих послуг належала підприємствам сфери послуг обласного центру – 60,5% (1435,8 млн. грн.). Серед міст обласного значення найбільшу частку реалізованих послуг забезпечили підприємства міст Умані – 8,4 % (198,9 млн. грн.) таСміла – 8,3 % (198,0 млн. грн.); серед районів – Черкаського – 8,5% (201,9 млн. грн.) та Христинівського – 6,1% (143,8 млн. грн.).

Інформація підготовлена Департаментом
регіонального розвиткуОДА з використаннямданих
Головного управління статистики у Черкаській області

Анонси