Державний архів області

Керівник
Клименко Тетяна Анатоліївна
Адреса: 18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 244а
Телефон: (0472) 37-30-26
Графік роботи відділу:
Вебсайт: ck.archives.gov.ua
Контакти
Мельник Вікторія Олександрівна
Заступник директора – головний зберігач фондів
Телефон:(0472) 37-53-28
Документи
Основні завдання

Основні завдання і функції:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.