Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Адреса:

18001, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, к. 142

тел/факс 37-64-91.

E-mail: urp.ck@ukr.net – офіційна електронна адреса (канцелярія)

E-mail: inf-oda@ukr.net – електронна адреса управління інформаційної політики (інформація на сайт ОДА)

E-mail: inf-public@ukr.net – для надсилання запитів на публічну інформацію

 

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 9.00 – 18.15

п’ятниця 9.00 – 17.00

обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Основні завдання і функції:

1) моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в області та реалізація завдань державної політики на території області;

2) забезпечення реалізації в області державної політики  в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин;

3) організація та контроль за виконанням на території області законодавства України щодо підготовки й проведення виборів та референдумів;

4) моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами на території області;

5) сприяння:

взаємодії облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), видавництвами;

реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності ЗМІ;

6) організація:

доступу до публічної інформації в облдержадміністрації;

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

 

Керівництво Департаменту та дні прийому громадян

ПАСІЧНИК
Сергій Леонідович

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Приймальна: 37-64-91

Дні прийому:

щосереди
(9.00 – 13.00)

щоп’ятниці
(14.00 – 18.00)

Перший заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Приймальна: 37-44-31

 

ПЕТРОВА
Олена Григорівна

Заступник директора Департаменту – начальник управління інформаційної політики

Приймальна: 37-27-51

Дні прийому:

щовівторка
(9.00 – 13.00)

щочетверга
(14.00 – 18.00)

ФЕДЧЕНКО
Тетяна Антонівна

Заступник начальника управління внутрішньої політики

Телефон: 37-44-75

 

КРАВЧЕНКО
Олександр Петрович

Заступник начальника управління інформаційної політики

Телефон: 37-30-67

 

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує:

виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Держкомтелерадіо України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради у межах повноважень Департаменту та здійснює контроль за їх реалізацією;

доступ до публічної інформації в облдержадміністрації в межах компетенції Департаменту та забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації, доручень голови облдержадміністрації, рішень колегії облдержадміністрації та проектів рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

висвітлення офіційних та інших візитів, зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок, а також інших заходів за участю керівництва облдержадміністрації в регіоні та за його межами;

за дорученням керівництва облдержадміністрації заходи з нагоди відзначення державних свят, важливих дат всеукраїнського та обласного рівня;

розроблення, виготовлення та розповсюдження суспільно-значимої інформаційно-презентаційної продукції;

роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Департаменту;

забезпечує:

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

інформаційне наповнення сторінок офіційного веб-порталу облдержадміністрації шляхом оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток області та держави вцілому;

підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також інших питань, надає відповідну організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації в проведенні таких консультацій;

взаємодію облдержадміністрації з інститутами громадянського суспільства, аналізує їх діяльність, готує пропозиції щодо залучення зазначених інститутів до вирішення суспільно-політичних і соціально-економічних питань регіону, вивчення громадської думки;

узгодженість дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з упорядкуванням, оптимізацією та своєчасним оновленням зовнішньої реклами на території області;

ефективну взаємодію із ЗМІ, підтримку діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності облдержадміністрації в ЗМІ;

надання державної підтримки вітчизняному книговиданню та ЗМІ;

захист персональних даних;

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

надає:

адміністративні послуги у межах повноважень Департаменту;

пропозиції на включення в установленому чинним законодавством порядку суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

методичну, організаційну допомогу з питань, що належать до компетенції Департаменту, місцевим осередкам політичних партій, громадським організаціям, ЗМІ, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності;

пропозиції щодо відзначення обласними та державними нагородами представників інформаційної сфери та громадськості;

здійснює:

повноваження, делеговані обласною радою;

організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації та співпрацює з іншими допоміжними органами облдержадміністрації;

моніторинг, аналіз і прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів, забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;

моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує вищі органи влади і громадськість про результати їх розгляду;

моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами (рекламних щитів, лайт-боксів, сіті-лайтів, білбордів, призматронів) на території області, вносить

в установленому порядку пропозиції щодо їх оновлення та впорядкування;

моніторинг висвітлення у ЗМІ діяльності облдержадміністрації, організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;

ефективне й цільове використання відповідних бюджетних коштів;

виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в межах повноважень Департаменту;

реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом в межах повноважень Департаменту;

виконує доручення керівництва облдержадміністрації, Держкомтелерадіо України;

вживає заходів:

для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у регіоні;

співпрацює з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в підготовці інформаційних матеріалів у межах компетенції Департаменту;

готує:

матеріали до виступів і доповідей голови облдержадміністрації на нарадах, колегіях, прес-конференціях, брифінгах, зустрічах тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту;

інформацію для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, керівництва облдержадміністрації про стан і тенденції суспільно-політичних процесів, виконання завдань державної і регіональної політики та основні події соціально-економічного життя області;

аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону;

сприяє:

створенню умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;

організації просвітницьких кампаній для представників інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної політики;

реалізації та вдосконаленню, у межах компетенції Департаменту, програм перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

створенню системи суспільного телерадіомовлення, впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;

узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організовує, контролює та координує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення на території області референдумів і виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, вносить пропозиції з удосконалення виборчого законодавства в межах повноважень Департаменту;

реалізує та контролює дотримання чинного законодавства щодо прав національних меншин, узагальнює практику його застосування;

вивчає та аналізує тенденції етнічного, національного, етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних відносин, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;

розробляє макети зовнішньої соціальної реклами з нагоди державних свят;

аналізує і координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, висвітлення у ЗМІ завдань, що випливають із актів органів державної влади вищого рівня;

проводить моніторинг дотримання ЗМІ та суб’єктами видавничої справи чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;

аналізує та узагальнює інформацію щодо ситуації в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення і розвиток інформаційної галузі в області, її інфраструктури;

готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань, „круглих столів“, що проводяться

за участі керівництва облдержадміністрації;

розробляє методичні рекомендації, інформаційно-довідкові матеріали з питань реалізації в області державної політики в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин, надає методичну й практичну допомогу іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать

до компетенції Департаменту;

розглядає:

питання, пов’язані з реалізацією завдань державної та регіональної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

звернення громадян, підприємств, установ та організацій, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції Департаменту;

за дорученням голови облдержадміністрації або його заступників питання, що належать до компетенції Департаменту;

опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад у частині повноважень Департаменту;

реалізує в межах своїх повноважень норми державної політики у сфері дотримання державної таємниці;

готує пропозиції до проектів місцевого бюджету й програм   соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до компетенції Департаменту;

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

бере участь у:

розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації та інших нормативно-правових актів, головними розробниками яких є структурні підрозділи у межах компетенції Департаменту;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади у межах компетенції Департаменту;

у підготовці проектів договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Департаменту;

у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

взаємодіє з:

регіональними, всеукраїнськими та закордонними ЗМІ, а також журналістами з метою вчасного, оперативного та об’єктивного поширення інформації про діяльність керівництва облдержадміністрації через ЗМІ;

прес-службами вищих посадових осіб України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ області з метою забезпечення широких зв’язків з громадськістю за допомогою ЗМІ;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

Декларація Пасічника Сергія Леонідовича за 2015 рік

Декларація Петрової Олени Григорівни за 2015 рік

Анонси