Департамент фінансів

Керівник
ДИЧЕНКО
Вікторія Володимирівна
Телефон: (0472) 31-67-57
Графік роботи відділу:
Контакти
Документи
Основні завдання

Основні завдання і функції

   • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;
   • складання розрахунків до проекту обласного бюджету і подання на розгляд облдержадміністрації;
   • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;
   • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
   • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених обласною радою;
   • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів області.

Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

    • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує окремі соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
    • організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва облдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами облдержадміністрації матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву облдержадміністрації;
    • cкладає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, вносить за пропозицією головних розпорядників коштів зміни до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
    • здійснює протягом бюджетного періоду контроль за відповідністю розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
    • перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
    • здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
    • організовує виконання обласного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
    • здійснює прогнозування доходів обласного бюджету в процесі його виконання, забезпечує аналіз доходів та видатків;
    • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
    • розглядає, у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
    • готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:15 8:00-16:00 12:00-13:00

Анонси