Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації

Керівник
Демченко Сергій Олександрович
Адреса: 18001, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17
Графік роботи відділу:
Контакти
Піддубна Людмила Миколаївна
заступник директора
Телефон:(0472) 37–63–57
Документи
Основні завдання

Основні завдання

Процеси оновлення системи державного управління, децентралізація влади, зміна територіального устрою, реформування місцевого самоврядування, модернізація державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування, що відбуваються на сучасному етапі розвитку української держави, ставлять нові вимоги до професійних та особистісних якостей службовців органів публічної влади, рівня їх професіоналізму та компетентності.

Черкаський обласний перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій виконує функції регіонального навчального і науково-методичного закладу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

В умовах інтеграції України до Європейського Союзу, активної протидії проявам корупції, осучасненні вимог до посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, Центр системно модернізує процес підвищення кваліфікації кадрів відповідно до викликів суспільства.

Керуючись основними положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року, ураховуючи рекомендації Національного агентства України з питань державної служби та завдання засновників – обласної державної адміністрації та обласної ради, у Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розроблена та успішно реалізується Стратегія розвитку Центру на період до 2020 року.

Діяльність Центру спрямована на практичну реалізацію Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; вимог Антикорупційного пакету законів; Плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС; завдань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби щодо створення дієвої системи розвитку управлінських кадрів; забезпечення державних органів висококваліфікованими працівниками; реалізацію регіональних програм розвитку.

Центр має високопрофесійний колектив, здатний реалізувати завдання, які ставляться Національним агентством України з питань державної служби та засновниками — обласною державною адміністрацією та обласною радою; досвід роботи в системі підвищення кваліфікації кадрів; відповідну матеріальну базу; сформований професорсько-викладацький персонал; адаптовані до сучасних умов соціально-економічного розвитку регіону програми семінарів підвищення кваліфікації; сучасну навчально-методичну базу та партнерські стосунки з закладами системи підвищення кваліфікації інших регіонів України.