Аналіз регуляторного впливу розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

На сьогоднішній день плата за проживання у гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, знаходились у вільному режимі ціноутворення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад” із внесеними змінами та доповненнями постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 276, якою надано повноваження облдержадміністраціям щодо регулювання плати за вказані послуги, з метою забезпечення соціального захисту населення, Головним управлінням економіки облдержадміністрації підготовлено проект розпорядження, яким установлюється граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків).

2. Визначення цілей державного регулювання.

 Основним завданням розпорядження є встановлення економічно обґрунтованої плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах в межах Черкаської області, використовуючи механізм беззбиткового функціонування гуртожитків області, з одночасним забезпеченням соціального захисту населення від необґрунтованого застосування вказаної плати.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючої плати та без надання дотацій з бюджету. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація потребує негайного вирішення цього питання. В іншому випадку виникає загроза, при якій підприємства можуть опинитися на межі банкрутства. При вільному ціноутворенні суб’єктами господарювання можуть враховуватися необґрунтовано збільшені витрати, а як наслідок цього – плата за проживання в гуртожитках не забезпечить соціального захисту мешканців. Крім цього, плата відповідно до чинного законодавства повинна бути регульована. У відповідності до повноважень – це може бути реалізовано розпорядженням обласної державної адміністрації.

2. Часткове відшкодування витрат через дотації. Не використано, в зв’язку з недостатністю бюджетних коштів, можливих затримок надходжень, погіршення якості послуг та фінансового стану гуртожитків.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках”.

Дане розпорядження підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, в тому числі у газеті “Нова Доба”. Воно буде запроваджено в дію після державної реєстрації у Головному управлінні юстиції.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Регулювання плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, в межах Черкаської області, здійснюється відповідно до повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад” (із змінами і доповненнями).

Основним положенням цього розпорядження є затвердження економічно обґрунтованої плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Черкаської області.

Гранична плата за проживання в гуртожитках в межах Черкаської області, громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, встановлюється у розмірі 85,00 грн. – за 1 ліжко-місце. Результатом прийняття розпорядження буде встановлення таких тарифів, які забезпечать беззбитковість роботи гуртожитків та соціальний захист населення.

Контроль за правильністю формування та застосування плати на вказані послуги, запобігання необґрунтованому її завищенню забезпечується Державною інспекцією з контролю за цінами в області.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акту.

Запровадження державного регулювання цін на продовольчі товари, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548, надасть можливість:

  • забезпечити беззбиткову роботу гуртожитків;
  • упередити необґрунтоване зростання розміру плати за проживання в гуртожитках та підвищити якість обслуговування;
  • уникнути соціальної напруги серед населення.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.
Початок впровадження регуляторного акта – з дати реєстрації в Головному управлінні юстиції.

Термін дії регуляторного акта не обмежений, на період дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” перегляд регуляторного акту може бути здійснений: на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту; за ініціативою органу, який прийняв відповідний регуляторний акт; в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

Можливо внесення змін і доповнень.

8. Визначення показників результативності акта.

Показники результативності.

  1. Собівартість послуг за проживання у гуртожитках.
  2. Обсяги надання послуг.
  3. Кількість скарг.
  4. Якість надання послуг.
  5. Своєчасність надання послуг.
    Показниками результативності розпорядження буде недопущення встановлення більшої, ніж передбаченої цим розпорядженням плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах в межах Черкаської області.

9. Визнання заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результатів здійснюється через статистичні дані. Через засоби масової інформації забезпечується повна інформованість як суб’єктів господарювання, так і споживачів послуг.

Зауваження та пропозиції до проекту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації за адресою:бул-р Т.Г. Шевченка, 185 м. Черкаси, 18000, тел.8-(0472)-37-34-14, факс 37-35-45,ecoadm@uch.net.та представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області, тел: 37-93-93.

Анонси