Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження облдержадміністрації “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 29.12.2007 № 464”

Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження облдержадміністрації

“Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації

від 29.12.2007 № 464”

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з чинним законодавством державну політику цін у державі здійснює Кабінет Міністрів України. Зокрема, визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами державного управління; визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” обласною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 29.12.2007 № 464 “Про регулювання цін на основні продовольчі товари”, яким запроваджено регулювання цін на борошно; хліб; макаронні вироби; крупи: пшоно, рис, ячна, гречана, перлова, манна, вівсяна; цукор; м’ясо: яловичина, свинина, птиця; ковбасні вироби варені; молоко; сири м’які та тверді вітчизняного виробництва; сметану; масло вершкове; олію соняшникову, яйця курячі – шляхом застосування граничних рівнів торговельних надбавок до 10 відсотків. Перерозподіл торговельних надбавок між суб’єктами господарювання при реалізації зазначених продовольчих товарів здійснюється за домовленістю сторін у межах граничної торговельної надбавки. Понад граничну торговельну надбавку можуть включатися тільки фактичні транспортні витрати, але не більше 6 відсотків”.

Враховуючи зауваження Міністерства юстиції України, викладені у листі від 25.07.2008 № 24-8/109 виникла необхідність привести зазначене розпорядження у відповідність до вимог чинного законодавства, у частині встановлення граничного рівня економічно обґрунтованих фактичних транспортних витрат, які можуть включатися в ціну понад рівень встановленої граничної торговельної (постачальницько-збутової) надбавки на відповідні продовольчі товари, виклавши п.1 у такій редакції:

„1. Установити граничну торговельну (постачальницько-збутову) надбавку до оптової ціни виробника (митної вартості) до 10 відсотків на такі продовольчі товари:

борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі, без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.

Перерозподіл торговельних надбавок між суб’єктами господарювання при реалізації зазначених продовольчих товарів здійснюється за домовленістю сторін у межах граничної торговельної надбавки”.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (з терміном один місяць) проект розпорядження “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 29.12.2007 № 464” та аналіз його регуляторного впливу підлягає оприлюдненню у газеті “Нова Доба” та на сайті облдержадміністрації www.oda.ck.ua.

Мета державного регулювання

Метою прийняття зазначеного проекту регуляторного акту є забезпечення обґрунтованості і стабільності цін, прозорості ціноутворення на ринку основних продуктів харчування, соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення цін.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні, тому, що в іншому випадку це не відповідатиме вимогам діючого законодавства щодо виконання облдержадміністрацією повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України.

Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття запропонованого проекту регуляторного акту буде приведення зазначеного розпорядження у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення рівня забезпеченості населення регіону основними продовольчими товарами за доступними цінами.

Суб’єкти господарювання будуть мати можливість самостійно формувати ціни, виходячи із економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням встановленого граничного рівня торговельних надбавок.

Показники результативності акта

Основними показниками результативності даного регуляторного акту є: врегулювання питань щодо обмеження рівня торговельної надбавки на продовольчі товари, які мають соціально-важливе значення, забезпечення населення цими товарами за доступними цінами, уникнення порушень державної дисципліни цін та дестабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області.

Контроль за додержанням вимог зазначеного регуляторного акту здійснює, згідно з повноваженнями, Державна інспекція з контролю за цінами в області.

Реалізація розпорядження сприятиме збереженню в області стабільної цінової ситуації на продовольчі товари та забезпечить рівні економічні умови для підприємств усіх форм власності.

Предмет регулювання зазначеного проекту розпорядження не віднесено до пріоритетних сфер, у яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Анонси