Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування”

1. Визначення та аналіз проблеми

Необхідність підготовки проекту розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування”  обумовлена, насамперед, відповідними змінами в чинному законодавстві. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 276 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" внесені зміни до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, згідно з якими облдержадміністрації надані додаткові повноваження з регулювання торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

З метою упорядкування витрат на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах, недопущення необґрунтованого зростання цін, забезпечення доступу до харчування ширшого кола учнів та студентів пропонується запровадити в області державне регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах, шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок).

За умов випереджаючого зростання вартості соціально важливих товарів та послуг у порівнянні із збільшенням доходів населення вільні ціни не враховують колективні економічні та соціальні інтереси, що породжує негативні наслідки для суспільства в цілому. Врахування всіх цих обставин можна забезпечити тільки на засадах державного регулювання цін.

Державне регулювання цін в області запроваджується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 276.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття розпорядження є недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах, забезпечення доступу до цих товарів для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів.

  1. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Відмова від регулювання обласною державною адміністрацією цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах в даний час не може розглядатися як альтернатива досягнення визначених вище цілей, оскільки освітня галузь:

є переважно державною та фінансується за рахунок бюджетних коштів;

споживачі зазначених послуг – це діти переважно віком до 18 років, харчування яких та його доступність є запорукою здоров’я нації;

вільні (ринкові) ціни не враховують колективні економічні та соціальні інтереси.

Стаття 48 Конституції України передбачає що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, а відповідно до статті 51 дитинство охороняється державою.
За умови необхідності регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, альтернативами досягнення визначених цілей є встановлення граничного рівня торговельних надбавок (націнок), можливе запровадження їх диференціації в залежності від виду навчального закладу та встановлення різної бази, до якої розраховується граничний рівень торговельних надбавок (націнок) – до ціни закупівлі товарів або до ціни виробника (митної вартості).
За базовий сценарій приймається встановлення на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, граничних торговельних надбавок до цін виробника в загальному розмірі 20 відсотків. Остаточні розміри граничних торговельних надбавок (націнок) будуть встановлені за результатами громадського обговорення проекту розпорядження, у тому числі засідання комісії з питань цін і ціноутворення облдержадміністрації, за участі всіх зацікавлених сторін. Спільне узгоджене рішення в межах чинного законодавства буде покладене в основу кінцевого варіанту проекту регуляторного акта.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

З метою сприяння стабільному розвитку економічної ситуації в області та запобігання необґрунтованому зростанню цін запроваджується державне регулювання цін (тарифів) методом, прямо визначеним чинним законодавством (статтею 191 Господарського Кодексу України, Законом України "Про ціни і ціноутворення", постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами) – шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування.

Проектом регуляторного акта пропонується запровадити регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) до цін виробника в загальному розмірі 20%.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Введене розпорядженням державне регулювання цін забезпечить належний контроль за використанням бюджетних коштів в освітній галузі та запобігання необґрунтованому зростанню вартості харчування учнів і студентів.

Зазначеним проектом регуляторного акта мінімізується супутній негативний регуляторний вплив на суб’єктів господарювання у визначених законодавством межах та забезпечується соціальних захист широких верств населення та молоді, що навчається.

Сфера громадського харчування є переважно державною, тому не потребує затрат суб’єктів підприємницької діяльності, а навпаки направлена на економію бюджетних коштів, що виділяються на освіту. Водночас обмеження націнок убезпечить від необґрунтованого зростання вартості харчування, що матиме наслідком збільшення кількості тих, хто харчується, отже сприятиме поліпшенню їх здоров’я.

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат

Очікується упорядкування ціноутворення у сфері харчування дітей та молоді, що навчаються, в результаті якого забезпечуватиметься формування економічно обґрунтованих цін та мінімізація бюджетних витрат на ці цілі.
З огляду на соціальну значимість організації громадського харчування у навчальних закладах передбачається, що прийняття даного розпорядження матиме значно більший соціальний ефект, ніж можливі втрати суб’єктів підприємництва.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежений.

Введення в дію даного регуляторного акта буде здійснено з моменту його опублікування в друкованих засобах масової інформації

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акту є збільшення частки учнів та студентів, охоплених харчуванням.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

Нагляд за дотриманням вимог розпорядження не потребує створення додаткових систем контролю.

Відстеження результатів здійснюється через статистичні дані. Через засоби масової інформації забезпечується повна інформованість, як суб’єктів господарювання, так і споживачів послуг.

Зауваження та пропозиції до проекту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації за адресою:18000, м. Черкаси, бул-р Т.Г. Шевченка, 185 тел.8-(0472)-37-34-14, факс 37-35-45, ecoadm@uch.net.

Анонси