Звіт про результати повторного відстеження результативності розпорядження облдержадміністрації від 15.06.2009 № 169 “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 23.10.2008 № 316”

1. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, власників гуртожитків та мешканців гуртожитків, а саме:

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

затвердження економічно обґрунтованої плати за послуги проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Черкаської області;

забезпечення беззбиткової роботи гуртожитків;

упередження необґрунтованого зростання розміру плати за проживання в гуртожитках та підвищення якості обслуговування;

уникнення соціальної напруги серед населення;

здійснення контролю за правильністю формування та застосування плати за вказані послуги;

забезпечення стабільності надходжень коштів до бюджету.

3. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 23.06.2010 до 01.08.2010 включно.

4. Тип відстеження

Повторне

5. Методи одержання результатів відстеження

З метою одержання результатів відстеження здійснювався аналіз звернень громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, матеріалів перевірок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській області, обласного територіального відділенням Антимонопольного комітету України, інформаційно-аналітичних матеріалів цінової ситуації, яка склалася на зазначеному ринку послуг, а також матеріалів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємств, на балансі яких є гуртожитки.

Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

встановлення економічно обґрунтованої плати за послуги проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах області;

забезпечення якісних послуг та беззбиткова робота гуртожитків.

Даним регуляторним актом запроваджено граничну плату за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, з урахуванням витрат на комунальні послуги, розмірі:

160 гривень зав ліжко-місце за місяць з урахуванням ДВ для гуртожитків ЧД ЖПП “Житлосервіс”;

120 гривень ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ для інших гуртожитків.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота гуртожитків, якість послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету за проживання за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах.

Контрольно – ревізійним управлінням в Черкаській області у 2010 році проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Черкаського державного житлово-побутового підприємства “Житлосервіс”.

За результатами ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 109,93 тис.грн., які під час ревізії відшкодовано в повному обсязі.

Так, в порушення ст.5 Закону України від 01.07.1993 № 3356 “Про колективні договори і угоди” та п.8 розподілу 4 “Оплата праці” Колективних договорів Підприємства на відповідні роки, працівникам Підприємства проводилось нарахування та виплата надбавки (доплата) за складність в той час, як виплата такої допомоги не передбачена умовами вищевказаних Колективних договорів. Зазначене призвело до незаконного нарахування та виплати доплати за складність працівникам Підприємства на загальну суму 80,29 тис.грн., і як наслідок зайвого перерахування коштів до державних цільових фонців на суму 29,64 тис.грн.

Разом з тим, ревізією встановлено, що основним джерелом доходів Підприємства є здача в оренду ліжко-місць у гуртожитках для одинаків, які знаходяться на балансі Підприємства. Однак, існуючий тариф, встановлений розпорядженням обласної державної адміністрації від 15.06.2009 №165 (у розмірі 160,0 грн), не покриває фактичні витрати Підприємства, що призводить до його збиткової діяльності

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження облдержадміністрації “Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які не перебувають у сімейних відносинах” маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість послуг.

За даними підприємств які мають на балансі гуртожитки, підвищення у 2009, 2010 роках рівня мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій призводить до збиткової діяльності гуртожитків.

 

Начальник Головного управління
А.О. Костенко

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.