Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту від 24.07.2009 № 207

1. Вступ

Розпорядження  голови облдержадміністрації  “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2009 № 207” прийнято згідно  із постановою  постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, щодо запровадження державного регулювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок та олію.

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

Цілі прийняття розпорядження – зміни, внесені зазначеною урядовою постановою, зобов’язують суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації продовольчих товарів, декларувати зміни оптово-відпускних цін на зазначені продовольчі товари у разі, коли такі зростають протягом місяця на 1 відсоток, та недопущення необґрунтованого зростання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.

Зазначені суб’єкти господарювання повинні попередити про зміни оптово-відпускних цін обласну державну адміністрацію та подати відповідні документи, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 „Про затвердження Порядку декларування зміни опто-во-відпускних цін на продовольчі товари”,  за десять днів до їх впроваджен-ня.
2. Метод одержання результатів відстеження результативності
Через декларування зміни оптово-відпускних цін буде досягнута цінова  стабільність на ринку м’ясомолочної продукції, ринку борошна та хліба, що позитивно вплине на інфляційні процеси в регіоні.
Запровадження державного регулювання дозволить встановлювати об-ґрунтовані оптово-відпускні ціни на товари м’ясомолочної галузі, а також хліба і хлібобулочних виробів. У відповідності до постанови Кабінету Мініс-трів України від 17.10.2007 № 1222 суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації зазначених продовольчих товарів, будуть декларувати зміни їх оптово-відпускних цін.
Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження резуль-тативності регуляторного акту, передбачається проведення повторного та пе-ріодичного відстежень результативності регуляторного акту, аналітичні до-слідження на підставі статистичних даних.

Разом цим, у відповідності до чинного законодавства, органи контролю за цінами матимуть можливість періодично здійснювати контрольні та на-глядові функції по дотриманню підприємствами вимог даного нормативно-правового акту. Запровадження даного регуляторного акту надасть можливість стабілізувати цінову ситуацію на регіональному продовольчому ринку та сприяти стриманню безпідставного зростання цін, тобто зміна оптово-відпускної ціни буде здійснюватись лише за умов що не залежать від господарської діяльності підприємств.

3. Аналіз результатів відстеження результативності
Метою прийняття даного регуляторного акту є забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання при одночасному недопущенні різкого безпідставного зростання цін.

Аналізом вигод та витрат від запровадження регуляторного акту визначено переважність показників в частині вигідності, і в першу чергу, в сфері інтересів держави і громадян.

4. Висновки та рекомендації

Господарським кодексом України визначено, що господарська діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва здійснюється з метою одержання економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Застосування запропонованих методів і умов ціноутворення забезпечуватиме підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку даної продукції, та уповільнить темпи зростання споживчих цін. 

 

Начальник Головного управління                                             А.О.Костенко

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.