Відділ документообігу та контролю

Місце знаходження:

18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185, 
каб. 353, 355, 357
тел. 37-41-41, 33-75-97
37-29-34, 37-65-55; факс. 54-04-70
e-mail: cancelar@ck-oda.gov.ua,vka@ck-oda.gov.ua

  

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9.00 – 18.15
п’ятниця 9.00 – 17.00 
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Заступник начальника управління – начальник відділу:
АБРАМОВА Аліна Анатоліївна
тел. 33-73-13

 

Основні завдання і функції:

  • забезпечення єдиного порядку документування та роботи з документами в облдержадміністрації на основі використання сучасної автоматизованої системи обробки документів;
  • організація діловодних процесів із вхідною та вихідною кореспонденцією;
  • підготовка та документаційний супровід засідань колегії, нарад за участю голови облдержадміністрації;
  • коригування текстів проектів розпоряджень облдержадміністрації та перевірка правильності їх оформлень відповідно до нормативних документів про порядок підготовки проектів розпоряджень облдержадміністрації;
  • ведення архівної справи в апараті;
  • забезпечення технічного контролю за термінами проходження службових документів у апараті.
  • здійснення контролю за виконанням завдань, визначених дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
  • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання зазначених документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
  • інформування голови облдержадміністрації, його заступників про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, актів центральних органів виконавчої влади та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.