Промисловий комплекс

Аналіз стану і тенденцій розвитку галузей промисловості.

Департаментом постійно здійснювався поглиблений аналіз стану галузей промисловості в цілому та окремих промислових підприємств, тенденцій щодо їх розвитку та проблемних питань.
Сфера промислового виробництва охоплює більше 400 підприємств, де зайнято більше 50 тисяч працівників. Середньомісячна заробітна плата в промисловості за 5 місяців 2019 року становить 9 640 грн.
У січні – червні 2019 року індекс промислової продукції області за основними видами діяльності становив 100,4% (по Україні – 100,5%), що відповідає 12 місцю в рейтингу областей.
Обсяг реалізації промислової продукції за 5 місяців 2019 року становив 31,6 млрд грн (2,9 % від загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції).
Частка галузей в загальнообласних обсягах реалізації промислової продукції наведена нижче.
26072019
У звітному періоді відбулося збільшення обсягів промислового виробництва у таких галузях: із виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,3 %; виробництві фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24,3 %; текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів – на 5,0 %;
а також
Через зниження попиту на продукцію у низці галузей  промисловості області відбувся спад виробництва. Зокрема, відбувся спад виробництва у: металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 16,2 %; виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 9,2 %; машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 4,3 %; виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,0 %; добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 7,8 %.
За 6 місяців поточного року в області зібрано 190 автобусів та 37 вантажівок (ПАТ „Черкаський автобус“), що становить відповідно 48,0 % та 90 % від загальнодержавних обсягів.
Серед промислових підприємств найбільшу частку в обсягах реалізації промислової продукції мають: ПАТ „Азот“, ТОВ „Юрія – Фарм“, ТОВ „Завод теплоізоляційних матеріалів „Техно“, ТОВ „ММ Пекеджінг Україна“, ПАТ„Черкаський автобус“.
На площах колишнього заводу ТОВ „Строммашина“ у місті  Черкаси Холдингом KTD GROUP реалізується проект із виробництва холодильників, де планується створити близько 500 робочих місць. Проектна потужність підприємства ТОВ „КТД Холод“ – 300 тисяч холодильників на рік.
Низка промислових підприємств області працює над виконанням державного оборонного замовлення та виготовляє продукцію для армії. Зокрема, ДП НВК „Фотоприлад“ виготовляє оптико-електронні прилади,
ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“ – тканини для потреб силових структур та збройних сил України, ДП „Автоскладальний завод № 2“ ПАТ „Автомобільна компанія „Богдан Моторс“ – санітарні та командирські легкові автомобілі, вантажні автомобілі МАЗ.
Протягом 1 півріччя здійснювався щомісячний аналіз стану галузей в цілому та діяльності окремих промислових підприємств. Інформація щодо тенденцій їх розвитку та проблемних питань щомісячно надавалась Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Основні проблеми промисловості:
1) дорогі кредити та енергоресурси, тому: зношеність основних фондів залишається на рівні 40 – 90%;
2) низька завантаженість виробничих потужностей;
3) висока собівартість продукції  та низька конкурентоспроможність.
4) недостатнє залучення підприємств області до виконання державного оборонного замовлення у 2019 році.

 Участь у моніторингу щодо виконання та формування програмних документів.

Підготовлено інформацію до звіту про виконання Програми економічного    і соціального розвитку області за підсумками 2018 року у частині щодо розвитку промисловості та надано Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації.
Крім того, щомісячно формувалися аналітичні матеріали голові обласної державної адміністрації до щомісячної доповіді Президенту України про стан промисловості області та Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації про роботу промислових підприємств області і формування прогнозних показників щодо темпів промислового виробництва.
Для оновлення розділу „Промисловість“ на офіційному сайті обласної державної адміністрації щокварталу готувалася актуальна інформація щодо стану справ у підпорядкованих галузях.
З метою сприяння у пошуку ринків збуту продукції промислові підприємства області залучалися до участі у виставкових заходах та форумах.
 

 Ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 „Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності“, від 14.04.2004 № 467 „Про затвердження Положення   про Єдиний реєстр об’єктів державної власності“ та згідно спільного наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області і Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА і від 30.05.2018  № 46/00027 „Про передачу електронних та паперових документів Єдиного реєстру обʼєктів державної власності, які належать до сфери управління обласної і районних державних адміністрацій“ повноваження із ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, які відносяться до сфери управління обласної та районних державних адміністрацій передано Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА.

Протягом першого півріччя поточного року:
– розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 03.01.2019 № 1 затверджено склад ліквідаційної комісії з припинення двох  не діючих державних підприємства органом управління яких є обласна державна адміністрація;
– за дорученням Фонду державного майна України комісією з питань упорядкування обліку юридичних осіб було проведено обстеження 37 юридичних осіб державної форми власності, які знаходяться на території області та складено 22 акта, 15 висновків а також ліквідовано 2 недіючих державних підприємства, органом управління яких є обласна державна адміністрація;
– щоквартально відповідно до доручень Фонду державного майна України надавались звіти про роботу комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб;
– щомісячно надавались звіти Фонду державного майна України щодо змін у відомостях про державне майно, яке відноситься до сфери управління обласної і районних державних адміністрацій;
– відповідно до зібраної комісією інформації балансоутримувачами державного майна на території області є: 20 юридичних осіб, які мають у своєму розпорядженні державне майно, зокрема: 46 – будівель, 613 – інженерних споруд та 3 – земельні ділянки;
– за результатами проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме державне майно обласної і районних державних адміністрацій проведено реєстрацію: 14 будівель, отримано державний акт на 3 земельні ділянки. Встановлено, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“ інженерні споруди (автомобільні дороги) не підлягають державній реєстрації;
– щоквартально надавалась інформація Міністерству економічного розвитку України щодо показників фінансово-господарської діяльності і стану виконання перспективних планів державного підприємства „Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області“, яке перебуває у сфері управління обласної державної адміністрації та функціональному управлінні Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА.

Крім того, протягом першого півріччя поточного року інформувалися Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України щодо фіскальних ризиків, які пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації.
Перелік промислових підприємств Черкаської області.

Перелік підприємств області, які обмежують споживання електричної потужності та працюватимуть вночі.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.