Звіт про результати періодичного відстеження результативності розпорядження облдержадміністрації від 25.09.2006 № 400 «Про регулювання цін на вугілля, буровугільні брикети, торф’яні брикети, дрова, що відпускаються населенню області для побутових потреб»

1. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття розпорядження є:

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», якою облдержадміністраціям надані повноваження щодо регулювання цін на вугілля, буровугільні брикети, торф’яні брикети, дрова, що відпускаються населенню області для побутових потреб.

реалізація державної політики ціноутворення на ринку палива, що реалізується населенню.

недопущення дестабілізації на внутрішньообласному ринку палива.

3. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 25.09.2010 до 01.11.2010 включно.

4. Тип відстеження

Періодичне

5. Методи одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження нормативного акту здійснювалося на підставі аналізу звернень громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, даних перевірок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській області, обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Аналіз діючого законодавства в сфері ціноутворення та фінансово-господарської діяльності підприємства – виробника торф’яних брикетів.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності акта є запобігання необґрунтованому збільшенню цін на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню області для побутових потреб за рахунок штучного завищення торговельних надбавок та рівні рентабельності.

З прийняттям розпорядження контролюючі органи отримали змогу і підстави контролювати граничні торговельні надбавки та рівні рентабельності на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню області для побутових потреб.

Так, перевірками Державної інспекції з контролю за цінами
в Черкаській області у 2010 році проведенні перевірки порядку дотримання суб’єктами господарювання державної дисципліни цін при торговельній надбавці і рентабельності на паливно-енергетичні ресурси, що реалізуються для побутових потреб населення, на 9-ти підприємствах, порушення встановлено на 4-х. Застосовано економічних санкцій на 35670,00грн., попереджено обрахування споживачів на суму 35200,00 грн.

З огляду на викладене, запровадження державного регулювання цін на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб є доцільним. Дія зазначеного вище розпорядження сприяє здійсненню контролю за ціновою ситуацією в області на ринку паливно-енергетичних ресурсів.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Враховуючи вищевикладене, розпорядження облдержадміністрації від 25.09.2006 № 400 «Про регулювання цін на вугілля, буровугільні брикети, торф’яні брикети, дрова, що відпускаються населенню області для побутових потреб», вважаємо за необхідне залишити без змін.

Впровадження даного регуляторного акта позитивно впливає на цінову ситуацію на паливному ринку, сприяє захисту малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін на вугілля, доступності його придбання, можливості отримання пільг і субсидій.

У разі виникнення ситуації, коли встановлена торговельна надбавка стане економічно недоцільною, будуть внесені відповідні зміни.

 

Начальник Головного управління
А.О. Костенко

Анонси