Вища та фахова передвища освіта (2021-2022 навчальний рік)

З метою розвитку вищої освіти та посилення науково-педагогічного потенціалу Черкащини Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації співпрацює з 29 закладами освіти, серед яких 21 – заклад фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО) та 8 – закладів вищої освіти (далі – ЗВО).  Окрім цього, освітню діяльність в області здійснюють відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти як нашої області, так і міст Києва, Білої Церкви, Харкова, Одеси, Полтави.

Сучасна структура ЗВО, крім академічної, охоплює навчально-наукові та науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі комплекси, науково- дослідницькі центри, аспірантуру і докторантуру, що дають можливість задовольнити запити молоді у виборі напряму наукових досліджень; центри
довузівської та післядипломної освіти.

Кількість науково-педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої освіти області становить понад 3,1 тис. осіб, зокрема, більш ніж 2,1 тис. – у закладах освіти типу університети, інститути, академії та більше 1 тис. – у коледжах. В означених закладах освіти науково-педагогічну діяльність здійснюють 257 докторів наук, 200 професорів та більш ніж 1,2 тис. кандидатів наук.

В цілому, у регіоні вищу освіту за 93 спеціальностями здобуває біль ніж 30 тис. молодих людей, як за кошти державного/місцевого бюджету так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Цьогоріч до закладів вищої та фахової передвищої освіти регіону на всі ступені вищої освіти та освітні рівні було зараховано близько 14,5 тис. абітурієнтів.

Анонси