Начальник Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

Час прийняття документів
Завершено

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про вищу освіту“, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
Досвід роботи на посадах державної служби категорії ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що здійснюють свою діяльність сфері освіти не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.


Посадові обов’язки

  1. здійснює керівництво Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Управління);
  2. забезпечує реалізацію державної політики в сфері освіти та наукової діяльності в Черкаській області;
  3. забезпечує планування та забезпечення розвитку закладів профільної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, закладів післядипломної освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та навчально-методичних установ в Черкаській області;
  4. аналізує стан освіти та науки в Черкаській області, розробляє відповідні регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;
  5. сприяє розвитку мережі закладів освіти в Черкаській області, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
  6. вносить на розгляд Міністерству освіти і науки України (далі – МОН) пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій, впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми;
  7. планує роботу Управління, вживає заходів щодо удосконалення його організації та підвищення ефективності, забезпечує у межах своєї компетенції збереження інформації з обмеженим доступом;
  8. виконує функції керівника державної служби відповідно до Закону України ’Про державну службу’ в Управлінні.

Оголошення про добір

Завантажити файл


Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення


Умови оплати праці

посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2020 рік – 10550 грн.,
інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України ’Про державну службу’

Анонси

Прогноз погоди