Управління культури

Адреса

18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185,

тел. (0472) 37-33-66, факс (0472) 33-01-30,

офіційний веб-сайт: http://cultura.at.ua/

E-mail: cherculture@gmail.com

 

Основні завдання:

 • забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, музейної справи, охорони культурної спадщини та з питань релігій;
 • здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, культурно-мистецької освіти та релігії;
 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
 • розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів та національних меншин;
 • сприяння захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ і організацій охорони культурної спадщини та культурно-мистецької сфери, що діють на території області;
 • участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та з питань релігій;
 • забезпечення раціонального використання та збереження історико-культурного середовища на території області;
 • сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу світогляду і віросповідання, зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішення спірних міжцерковних питань виключно на засадах чинного законодавства;
 • у межах повноважень забезпечення проведення на території області державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань, пов’язаних із формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, дотриманням принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи – від церкви, сприяння виконанню релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами (положеннями), без втручання у діяльність, що здійснюється ними, відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечення у межах своєї компетенції реалізації на території області державної політики, національних пріоритетів у сфері охорони культурної спадщини Черкаської області з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь;
 • забезпечення на території області виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації, запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди, захисту і збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування, музеєфікації об’єктів культурної спадщини.

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 9.00 – 18.15
п’ятниця 9.00 – 17.00
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Керівництво управління культури та дні прийому громадян 

Прізвище,ім’я, по батькові
Посада
Телефон
Дні прийому
Години прийому
Начальник управління
37-33-66
Щосереди
10.00 – 18.00
Суховий
Микола Олександрович
Заступник начальника управління
33-35-04
Вівторок
10.00 – 13.00
Четвер
14.00 – 18.00

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва й аматорської творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, заповідників, картинних галерей, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва.

2. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються в релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови облдержадміністрації та Міністерства культури України.

3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку регіонів, охорони культурної спадщини та з питань релігій в області.

4. Готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для збереження і розвитку інфраструктури галузі, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері, сфері охорони культурної спадщини, релігії і подає їх на розгляд облдержадміністрації.

5. Організовує проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і аматорської художньої творчості, виставок творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

6. Подає пропозицію Мінкультури про занесення:

 • відповідної території до Списку історичних населених місць України;
 • об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
 • музейних предметів музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.

7. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міст і сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

8. Сприяє функціонуванню української мови у всіх сферах суспільного життя, збереженню і розвитку етнічної мовної і культурної самобутності національних меншин.

9. Здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в установленому законодавством порядку статутів (положень) релігійних громад, закладів та установ культури і мистецтв обласного підпорядкування, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству і подає пропозиції облдержадміністрації та обласній раді.

10. Сприяє роботі творчих спілок.

11. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, проектів обласного бюджету, державних цільових і регіональних програм.

Цільові програми у галузі культури

№ п/п
Назва програми (ким та коли затверджена)
Термін дії програми
Відповідальні за забезпечення реалізації програми
1
Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення на 2014 – 2018 роки

2014 – 2018 роки

Управління культури облдержадміністрації, КП«Черкасиоблкіно»
2
Обласна програма підтримки та розвитку сільських закладів культури на 2013-2015 роки

2013 – 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми