Щодо опрацювання звернень, які надійшли до Черкаського обласного контактного центру з Урядової та обласної «гарячих ліній» протягом 2015 року

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», доручення Глави Адміністрації Президента України від 06.12.2015 № 02-01/3345 для проведення аналізу та узагальнення даних про роботу зі зверненнями громадян в області інформуємо.
Протягом року фахівці Черкаського обласного контактного центру здійснювали  приймання та своєчасне надсилання звернень на розгляд органам виконавчої влади, аналіз їх опрацювання, стану вирішення порушених питань, дотримання визначених термінів розгляду. Також надавалися консультації         і роз’яснення заявникам щодо положень законодавства та необхідна довідкова інформація. Фахівцями обласного контактного центру оброблено                17641 звернення. З них 3610  заявників зверталися безпосередньо до обласного контактного центру, 14031  – через урядову «гарячу лінію». Усі звернення направлені на розгляд за належністю.
Як і минулого року, у зверненнях 2016 року пріоритетне місце займали питання соціального захисту. Враховуючи значне підвищення цін і тарифів         на житлово-комунальні послуги, найбільш актуальними питаннями були: оформлення субсидій, отримання матеріальної допомоги, відміна пільг деяким категоріям населення, невиплата і затримка різних видів соціальної допомоги. Також заявники зверталися за роз’ясненнями положень законодавства щодо умов та порядку їх отримання, правильності нарахування відповідно до прийнятих урядових рішень та змін, внесених  до законодавства.
Наступним по актуальності у зверненнях жителів області було пов’язане  з попереднім питання житлово-комунальної сфери. Занепокоєння громадян продовжує викликати підвищення оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та якість наданих послуг.
Значна частина заявників зверталася за консультацією та отриманням довідкової інформації. Більша частина звернень стосувалася нових умов                 та порядку оформлення субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Громадянам надавалися  консультації та роз’яснення норм законодавства і необхідні довідкові відомості.
Суспільно важливими питаннями, які викликали стурбованість громадян протягом року залишалися питання діяльності службових осіб; охорони здоров’я; аграрної політики; будівництва та благоустрою; освіти та науки; функціонування мереж зв’язку; оплати праці.

Загальна характеристика звернень

Із загальної кількості зареєстрованих звернень органам виконавчої влади надіслано на розгляд 13686 звернень (77,6 % від загальної кількості). Серед територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади найчастіше звернення були адресовані до управління Держпраці в області            (111 звернень); серед підприємств і організацій – до ВАТ «Черкасиобленерго» (274) та ПАТ «Укртелеком» (192).
Як свідчить аналіз цих звернень, найбільше заявників турбували питання: соціального захисту населення – 11598 (65,8 % від загальної кількості), комунального господарства – 1531 (8,8 %), діяльності посадових і службових осіб, корупції –              674 (3,8 %), охорони здоров’я – 398 (2,3 %), земельних відносин – 357 (2,0 %), благоустрою та будівництва – 341 (1,9 %), освіти та науки – 255 (1,5%), функціонування мереж зв’язку – 230 (1,3 %), оплати праці – 201(1,1 %)  тощо.

Найбільше звернень надійшло від жителів міст Черкаси та Сміла, Черкаського та Звенигородського районів.

Аналітично-статистичний огляд звернень

Основні проблемні питання, які порушувалися у зверненнях, надісланих органам виконавчої влади

  Пріоритетне місце у зверненнях 2016 року займали питання соціального захисту. Порівняно з попереднім роком, загальне число таких звернень, надісланих органам виконавчої влади, зросло більше ніж у два рази (11598 проти 5445), що пов’язано передусім із майже аналогічним зростанням (5473 проти 3106) кількості звернень стосовно надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Значна кількість заявників потребувала роз’яснень законодавства щодо умов та порядку отримання різних видів соціальної допомоги, правильності її нарахування та призначення. Непокоїли заявників також питання надання соціальних виплат (2378 звернень) та пільг (553 звернення). З вищезазначених питань працівники Центру також надавали консультації та роз’яснення заявникам.
Незмінно гострою для громадян залишилася проблема якості функціонування житлово-комунального господарства – 1531 звернення (проти 1090 звернень минулого року). Продовжує зростати занепокоєння громадян щодо підвищення оплати за спожиті житлово-комунальні послуги часто при неналежній якості постачання чи відсутності даних послуг (особливо теплопостачання та постачання гарячої води).
Протягом року громадяни у зверненнях висловлювали невдоволення діяльністю окремих посадових і службових осіб, проявами корупції (674 звернення проти 442 минулого року). Найбільше громадяни скаржилися на дії працівників органів соціального захисту, неналежне виконання ними службових обов’язків, з проханнями перевірити правомірність відмови у наданні субсидії. Позитивна динаміка у порівнянні з минулим роком може свідчити також про зростання у суспільстві нетерпимості до корупції, як соціального явища.
Наявність комплексу проблем медичної галузі обумовила надходження значного числа звернень з питань охорони здоров’я – 398 (в 2015 році – 287), частина яких стосується неналежного функціонування державних і комунальних медичних закладів (122 проти 72 в минулому році), а також непрофесійних дій лікарського персоналу (108 проти 74 в минулому році). Динаміка звернень значно зросла порівняно з минулими роками, коли кількість звернень коливалася незначною мірою, і може свідчити про негативний вплив попередніх років із затягуванням у проведенні реформ у сфері охорони здоров’я.
Щодо питань аграрної політики отримано 358 звернень (193 у 2015 році). Значна кількість питань стосувалися отримання земельного паю учасниками АТО, виплати дотацій за поставлену с/г продукцію, земельних спорів.
Стосовно будівництва та благоустрою отримано 341 звернення (240 у 2015 році), з них чисельними були питання стосовно незадовільного стану доріг.
Стосовно питань освіти, науки та інтелектуальної власності надійшло 255 звернень (190 у 2015 році). Заявники зверталися щодо питань діяльності дошкільних, загальноосвітніх закладів та порядку зарахування до них, надання безкоштовного харчування дітям учасників АТО.
Стосовно функціонування мереж зв’язку отримано 230 звернень (253 у 2015 році). Головним чином заявники скаржились на несправність телефонного та радіозв’язку.
Стосовно оплати праці отримано 201 звернення (273 у 2015 році). Головним чином заявники скаржились на факти невиплати заробітної плати. Кількість звернень демонструє зростаючу з року в рік тенденцію до зменшення.

Звернення, що стосуються учасників антитерористичної операції

Фахівцями «гарячої лінії» для учасників АТО та їх сімей оброблено 2613 звернень. Більша частина звернень стосувалась питань соціального захисту населення (2466 – 94%) з них переважали питання надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх родини (2137 звернень), значно менша кількість стосувалася пільг (78 звернень). Актуальними були звернення із земельних питань (142 звернення).
Надавалася правова допомога – в основному з питань оформлення земельної ділянки, менше – консультації з питань надання житла, працевлаштування та проходження військової служби; психологічна допомога – як учасникам АТО так і членам їх родин (в основному матерям та жінкам) та з інших питань.
Центром допомоги учасникам антитерористичної операції проведено 83 засідання, з них – понад 70 виїзних.

Звернення, проблематика яких пов’язана із ситуацією
у Донецькій та Луганській областях і наслідками окупації АР Крим

В 2016 році надійшло 650 звернень від внутрішньо переміщених осіб (166 – на урядову «гарячу лінію» та 484 – безпосередньо до обласного контактного центру). Більшість звернень пов’язана з питаннями призначення та поновлення соціальних виплат, надання юридичної, гуманітарної та медичної допомоги. Щодо тематики питань, із якими звертаються ВПО, то вона є переважно незмінною.

Тематика звернень на Урядову гарячу лінію:

– затримки у виплаті, призначенні адресної соціальної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово

-комунальних послуг;

– зупинення виплат, відмова в їх призначенні через наявність в органів соціального захисту населення інформації про наявність у ВПО депозитів, об’єктів нерухомості поза зоною проведення АТО; проживання у родичів. Окремо варто виділити проживання двох і більше родин ВПО разом в одній квартирі

– за ініціативою Міністерства соціальної політики України виплата в такому разі обмежується сумою 2400 грн.
Тематика звернень до обласного контактного центру:
– проблемні питання в призначенні (продовженні), виплаті соціальної допомоги, пенсій;

– житлові проблеми;
– оформлення (продовження) електронної перепустки в зону проведення АТО;

– отримання медичних послуг, влаштування до освітніх закладів;

– отримання матеріальної допомоги;
– проблеми комунікації з державними органами з інших питань.
Фахівці обласного контактного центру постійно ведуть активну роботу щодо пошуку шляхів вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, заявлених як через звернення на урядову чи обласну «гарячу лінію», так і в ході безпосереднього спілкування.

Стан та результати розгляду звернень органами виконавчої влади

Із направлених у 2016 році до органів виконавчої влади 13 686 звернень

– 35,3 % вирішено позитивно, у тому числі із наданням необхідних роз’яснень щодо законодавчих нововведень;

– 60,5 % надано роз’яснення, заявники отримали належну інформацію                 з посиланням на правові норми;

– 4,2 % відмовлено у задоволенні, їх вирішення можливе лише у судовому порядку;

Повторних звернень, коли заявник залишився незадоволений попередньою відповіддю – 3,3 %.

Фахівцями обласного контактного центру постійно проводився,                      з використанням зворотного зв’язку із заявниками та виконавцями, моніторинг розгляду звернень, у першу чергу тих, що потребували невідкладного реагування органів виконавчої влади (40 звернень). Переважна їх більшість    (24 звернення або 60 %) була спричинена проблемами у сфері охорони здоров’я: незабезпеченням тяжкохворих життєво необхідними медичними препаратами на пільгових умовах, робота бригад екстреної медичної допомоги, проблеми з госпіталізацією хворих. Після реєстрації звернень на «гарячій лінії» загалом найбільш оперативно, упродовж кількох годин, вирішувалися питання щодо надання екстреної медичної допомоги та госпіталізації хворих. Разом        з тим, попри надану Міністерством охорони здоров’я інформацію про завершення міжнародними організаціями процедури закупівлі відповідних вакцин та очікуване їх надходження до лікарень області, заявники продовжували нарікати на відсутність у багатьох медичних закладах вакцин проти сказу та правця (9 звернень). Незважаючи на своєчасне та адекватне реагування керівництва управління охорони здоров’я облдержадміністрації, необхідною вакциною були забезпечені за державний рахунок лише  30 % заявників, решта – надала вакцину для щеплення в медичні заклади самостійно. При надходженні інформації щодо надзвичайних подій у житлово-комунальній сфері (4 звернення) аварійні служби комунальних організацій реагували своєчасно та ефективно. Переважну більшість питань, порушених у зверненнях екстреного характеру, вирішено (виключення – зміна обставин), що підтверджено зворотнім телефонним зв’язком із заявниками.
У цілому органами виконавчої влади забезпечено належний розгляд звернень відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898    та доручення Прем’єр-міністра України від 19.03.2014 р. № 5811/1/1-14.
Проте, окремими органами виконавчої влади допускалося неналежне виконання встановлених вимог. Найчастіше порушення допускаються працівниками Черкаського МВК, де при розгляді звернень переважали такі недоліки як невчасне їх прийняття      та порушення встановлених строків розгляду. При цьому фахівцями обласного контактного центру багаторазово встановлювався зворотній зв’язок із спеціалістами даної установи, неодноразово звернення надсилалися повторно з проханням надати відповіді на звернення, термін розгляду яких був вичерпаний, проте порушення           не усувалися   (за відсутності мотивованих пояснень з боку виконавців, якщо навіть таких вдавалося встановити). Також мав місце факт відмови реєстрації першочергового звернення та відсутності невідкладного реагування (з посиланням     на неробочий час та відмовою представлятися особи, яка приймала звернення).
Інформація щодо роботи обласного контактного центру регулярно висвітлюється на сайті облдержадміністрації, в інтернет-виданнях, періодичних виданнях області, інших медіа-ресурсах.
Питання забезпечення ефективної роботи обласного контактного центру, безперебійного функціонування урядової та обласної «гарячих ліній», постійно перебуває на контролі обласної державної адміністрації. 

Анонси