Підвищення кваліфікації державних службовців

Згідно статті 29 Закону України «Про державну службу» державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.10 № 564 основними видами підвищення кваліфікації державних службовців, що забезпечують його безперервність, є:

  • навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;
  • тематичні постійно діючі семінари;
  • спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
  • тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
  • самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1136;
  • стажування в органах, на які поширюється чинність Закону України «Про державну службу» а також за кордоном.

Заявки на включення до проекту державних замовлень підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономіки та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Мінекономіки з відповідними пропозиціями до проектів Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до I – IV категорій посад державних службовців, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономіки згідно постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 р. № 711.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до V – VII категорій посад державних службовців, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади подають щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень щодо підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономіки.

Абзацом 2 пункту 9 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 07.07.10 № 564 підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед або за результатами чергової атестації, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Анонси