Оголошення про проведення засідання робочої групи щодо надання фінансової підтримки громадським організаціям та об’єднанням осіб з інвалідністю у 2020 році

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації оголошує про проведення засідання робочої групи щодо надання фінансової підтримки громадським організаціям та об’єднанням осіб з інвалідністю (далі – організації) для проведення заходів (виконання програм) (далі – заходи) та здійснення статутної діяльності у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Засідання проводиться в рамках виконання обласної комплексної програми „Турбота“ на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI „Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 роки“, рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VIІ „Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік“.

Мета засіданнянадання фінансової підтримки організаціям для проведення заходів (виконання програм) та здійснення статутної діяльності відповідно до визначених пріоритетів.

Рівень проведення заходів має відповідати обласному. Обласний рівень – проведення заходів у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

У рамках проведення засідання не можуть бути підтримані заходи, які спрямовані на отримання прибутку, на підтримку політичної партії або релігійної організації, або не передбачають обласного рівня реалізації.

Загальний фонд передбачених бюджетних коштів у 2019 році становить 533,10 тис. грн. Вартість проекту не повинна перевищувати 50,0 тис. грн.

Організаціям необхідно подати такі документи:

копія статуту (положення) організації;

анкета організації за формою додатку 1 інформація про діяльність організації, зокрема досвід із здійснення за попередній рік заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, щодо джерел фінансування організації, щодо необхідного для проведення заходу матеріально-технічного та кадрового забезпечення;

копія протоколу засідання відповідного статутного органу організації про обрання складу керівництва;

календарний план та анкета заходу за формами додатків 2 та 3;

заява та інші документи (в тому числі їх копії), що подаються організацією, складаються українською мовою та засвідчуються підписом керівника або уповноваженої особи організації, скріпленим печаткою організації (у разі наявності).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, покладається на учасника конкурсу.

Документи подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом.

Документи приймаються з 23 січня по 24 лютого 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: вул. Максима Залізняка 10, каб. 211, м. Черкаси.

Консультації та додаткова інформація за телефоном (0472) 50 04 49.

Строки проведення засідання робочої групи з 25 по 28 лютого 2020 року.

Не допускаються до розгляду на засіданні робочої групи щодо надання фінансової підтримки документи організацій у разі, коли:

– інформація, зазначена в документах, не відповідає інформації, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– організація не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення про проведення засідання;

– організація перебуває у стадії припинення діяльності;

– документи подано після закінчення встановленого строку подання та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення організацією вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Засідання робочої групи щодо надання фінансової підтримки проводиться відповідно до Порядку проведення робочої групи щодо надання фінансової підтримки громадським організаціям та об’єднанням осіб
з інвалідністю.

Додатки

Анонси