Матеріали Державного архіву Черкаської області

Місце знаходження:

18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 244а ,
тел/факс 37-30-26,

e – mail: dacho@ck.archives.gov.ua ,
веб -сайт http://ck.archives.gov.ua/

 

Основні завдання і функції:

•  реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

•  внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

•  проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;

•  здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 9.00 – 18.15
п’ятниця 9.00 – 17.00
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Розпорядок роботи читальних залів:

понеділок-четвер 9.30 – 17.30
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Керівництво державрхіву області та його відділи:

Посада
Прізвище, ім’я, по- батькові
Телефон
Години прийому
Директор архіву Клименко
Тетяна Анатоліївна
37-30-26
віторок 14.00 – 16.00
останній четвер місяця
17.00 – 19.00
Заступник директора Бєлік
Микола Зіновійович
37-53-28
четвер 14.00 – 16.00
друга середа місяця
17 .00 – 19.00
Начальник організаційно аналітичного відділу Мельник
Вікторія Олександрівна
37-53-28
Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Пурис
Ольга Миколаївна
45-50–29
Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Мушта
Тетяна Олександрівна
63-66-49
Начальник відділу інформації та використання документів Мельник
Ганна Олексіївна
45-50-29
Завідувач фінансово-економічного сектору Семко
Оксана Миколаївна
37-62-66
Завідувач лабораторії мікрофільмування та реставрації документів Мудрак
Тетяна Михайлівна
45-51-05
Завідувач відділу матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень Козоріз
Ганна Андріївна
45-51-05

 

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Черкаської області

Державний архів Черкаської області приділяє велику увагу виконанню запитів юридичних та фізичних осіб, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів, доступу користувачів  до документної ретроспективної інформації.

 

У 2013 р.  у держархіві області зареєстровано 5225 звернення, а саме:

– звернулося за консультаціями у стіл довідок – 1716;
– відвідувань користувачами  читальних залів – 1090;
– прийнято на особистому прийомі – 26;
– надійшло запитів – 2393, з них соціально-правових – 2054.

 

Всього виконано 2350 запитів :

 

– з позитивним результатом  66%,
– з рекомендаціями щодо місцезнаходження документів 34%.

 

Основна тематика звернень стосувалась підтвердження майнових прав, стажу роботи, розміру заробітної плати, нагород,  актів громадянського стану, фактів репресій і розкуркулення, перебування в Німеччині, дат заснування та історії розвитку закладів, установ, організацій населених пунктів області.

 

Протягом 2013 року  директором архіву проведено дві телефонні “гарячі” лінії.

 

Відповідно до Закону України  “Про звернення громадян ” відповіді надаються у термін від одного дня до місяця, але при розгляді запитів, які потребують перегляду значної кількості справ за тривалий час, за погодженням із заявником, термін виконання продовжується. За нечіткими пошуковими даними держархів області запрошує зацікавлених осіб до самостійної роботи в читальних залах архіву.

Запити, що надійшли не за призначенням, пересилаються іншим уповноваженим органам у термін від  одного до п’яти днів.

 

Упродовж звітного періоду скарги та  пропозиції не надходили.

 

Директором держархіву області взято під особистий контроль звернення Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України (за звітний період не зверталися), інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають звання “Мати-героїня”, інших пільгових категорій громадян.

 

Особистий прийом громадян в держархіві області проводиться:

– директором архіву та заступником директора – дев’ять разів на місяць у робочий та позаробочий час;
– працівниками відділу використання  інформації документів – щоденно з 9-00 до 18-00
(крім вихідних днів);
–  у столі довідок – у понеділок, вівторок, четвер з  9-00 до 18-00.

 

За окремим графіком, затвердженим розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації, проводиться виїзний прийом громадян директором держархіву області двічі на місяць. Протягом 2013 року директором держархіву області проведено 74 особистих прийоми, в тому числі 19 – виїзних.

 

Впродовж звітного періоду питання про стан роботи із зверненнями громадян в держархіві області розглядались:

– щотижнево на оперативних нарадах;
– на засіданнях колегії держархіву області 29 січня та 12 липня 2013 року;
– в ході проведення щорічного семінару з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 19 лютого 2013 року.

 

Держархів області інформує про роботу із запитами:

– щоквартально  – облдержадміністрацію;
– що півроку – Державну архівну службу України.

 

Держархівом області розроблені:

– Інструкція по виконанню запитів, пов’язаних з фактами розкуркулення, вилучення майна, адміністративних та судових репресій 1920–1940 рр.;
– пам’ятка «Виконання запитів за документами органів РАГС»;
– Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Черкаської області;
– Інструкція по виконанню запитів, пов’язаних з перебуванням громадян на примусових роботах  у Німеччині під час Великої Вітчизняної війни.

 

З метою поліпшення роботи з виконання запитів постійно вдосконалюється науково-довідковий апарат. Створені бази даних:

– «Архівні фонди України – reb.0.9»;
– база даних для реєстрації фондів та складання відомостей про зміни у складі та обсязі фондів;
– база даних про осіб, які були вивезені на примусові роботи до Німеччини;
– база даних за схемою спрощеної каталожної картки.

 

У столі довідок систематично поновлюються  картотека обліку  ліквідованих та реорганізованих установ, переліки підприємств та організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні у держархіві області, у правонаступників, інших архівних установах. Створено понад 20 картотек:

– обліку ліквідованих та реорганізованих установ;
– нагороджених орденами та медалями;
– багатодітних матерів, нагороджених орденами і медалями;
– розкуркулених та виселених за межі області;
– партизан, підпільників та учасників інших форм боротьби проти фашистських загарбників;
– насильно вивезених на примусові роботи до Німеччини;
– рішень про заселення житлових будинків м. Черкаси;
– номенклатурних справ партійних та комсомольських працівників  та ін.

*   *   *   *   *

Особистий прийом громадян в держархіві області проводиться:

 • директором архіву та заступником директора – дев’ять разів на місяць у робочий та позаробочий час;
 • працівниками відділу використання  інформації документів – щоденно з 900 до 1800
  (крім вихідних днів);
 • у столі довідок – у понеділок, вівторок, четвер з  900 до 1800;
 • за окремим графіком, затвердженим розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації, проводиться виїзний прийом громадян директором держархіву області двічі на місяць.

Питання роботи про стан роботи із зверненнями громадян в держархіві області розглядаються:

 • щотижнево на оперативних нарадах;
 • двічі на рік на засіданнях колегії (за підсумками роботи за рік та за І півріччя);
 • щорічних семінарах з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

Держархів області інформує про роботу із запитами:

 1. щоквартально  – облдержадміністрацію;
 2. що півроку – Державну архівну службу України.

Держархівом області розроблені:

 • Інструкція по виконанню запитів, пов’язаних з фактами розкуркулення, вилучення майна, адміністративних та судових репресій 1920–1940 рр.;
 • пам’ятка «Виконання запитів за документами органів РАГС»;
 • Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Черкаської області;
 • Інструкція по виконанню запитів, пов’язаних з перебуванням громадян на примусових роботах  у Німеччині під час Великої Вітчизняної війни.

З метою поліпшення роботи з виконання запитів постійно вдосконалюється науково-довідковий апарат. Створені бази даних:

«Архівні фонди України – reb.0.9»;

 1. база даних для реєстрації фондів та складання відомостей про зміни у складі та обсязі фондів;
 2. база даних про осіб, які були вивезені на примусові роботи до Німеччини;
 3. база даних за схемою спрощеної каталожної картки.

У столі довідок систематично поновлюються  картотека обліку  ліквідованих та реорганізованих установ, переліки підприємств та організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні у держархіві області, у правонаступників, інших архівних установах. Створено понад 20 картотек:

 • обліку ліквідованих та реорганізованих установ;
 • нагороджених орденами та медалями;
 • багатодітних матерів, нагороджених орденами і медалями;
 • розкуркулених та виселених за межі області;
 • партизан, підпільників та учасників інших форм боротьби проти фашистських загарбників;
 • насильно вивезених на примусові роботи до Німеччини;
 • рішень про заселення житлових будинків м. Черкаси;
 • номенклатурних справ партійних та комсомольських працівників  та ін.
***
1-2 березня 2012 року в конференц-залі Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917-1921рр.)». В ході конференції з доповіддю «Українська кооперація в революційному процесі 1917-1920 років» виступила директор Державного архіву Черкаської області;
2 березня 2012 року в приміщенні Черкаського обласного краєзнавчого музею в рамках кінофестивалю «Назустріч 200-річному ювілею Т.Г.Шевченка» відбулось відкриття виставки архівних документів «105 років з часу виходу першого повного видання поетичних творів Т.Г.Шевченка під назвою «Кобзар» (1907)».

 

***

Провідне місце у роботі Державного архіву Черкаської області посідає робота щодо задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до документної інформації, виконання запитів юридичних осіб та громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою задоволення своїх прав і законних інтересів.

Держархів області виконує запити щодо:

 1. підтвердження актів про народження, одруження, смерть, зареєстрованих на території Черкаської області (до 1933 року включно);
 2. нагородження орденами, медалями, присвоєння почесних звань;
 3. підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати;
 4. навчання;
 5. обрання депутатами місцевих рад (обласної, міських, районних);
 6. участь у партизанському та підпільному русі у роки Великої Вітчизняної війни;
 7. перебування на окупованій території, у полоні, примусового вивезення до Німеччини під час Другої Світової війни;
 8. репресій, розкуркулення, тощо;
 9. підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:
 • виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків;
 • виділення житла;
 • введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд, тощо;
 • підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини.

Довідки, видані держархівом області, є підставою для отримання передбачених законодавством пільг та компенсаційних виплат.

У разі відсутності в архіві документів, необхідних для підтвердження запитуваних відомостей, надається відповідь про відсутність документів, рекомендації щодо їх місцезнаходження (якщо такі відомості є в держархіві) та подальшого пошуку інформації, які дають можливість підтвердити потрібні факти іншим шляхом.

Заяви приймаються у столі довідок або надсилаються поштою за адресою:

Державний архів Черкаської області,

вул. Благовісна, 244а, м. Черкаси, 18015

У заяві зазначається:

 1. прізвище, ім’я, по-батькові, адреса заявника;
 2. з якого приводу звертається до архіву (додаються ксерокопії пояснюючих документів – паспорта, трудової книжки, тощо).

Заяви без зазначення адреси та підпису заявника архівом не розглядаються.

При подачі заяви особисто обов’язково треба мати при собі паспорт.

Для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звернутися до тієї установи, організації, підприємства, навчального закладу, де особа працювала чи навчалася. Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях протягом 75 років і не підлягають передаванню на зберігання в архівні установи.

Якщо установа, організація, підприємство реорганізовані або ліквідовані слід звернутися до правонаступника або організації вищого рівня, куди і мають передаватися документи з особового складу. В разі відсутності такої організації документи передаються на зберігання до архівних установ.

Інформацію щодо місця знаходження документів ліквідованих установ можна отримати:

 1. у столі довідок держархіву області (45 50 29);
 2. по м. Черкаси – у архівному відділі міськвиконкому (45 50 01);
 3. у районах та містах області – у архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад.

Держархів області виконує тематичні запити, що стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період та встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Генеалогічний запит має на меті встановлення родового та родинного зв’язку.

Для пошуку інформації необхідно надати такі дані:

 1. прізвище, ім’я, по-батькові запитуваної особи (для жінки – дівоче прізвище);
 2. дата народження , шлюбу, смерті;
 3. місце народження (населені пункти нинішньої Черкаської області);
 4. віросповідання;
 5. суспільний (майновий) стан

Через завантаженість плановими завданнями та велику трудомісткість генеалогічного пошуку такі запити приймаються до виконання тільки у разі нагальної необхідності заявника (за вмотивованих причин). Державний архів області надає можливість заявникам самостійно проводити дослідження з цієї теми.

Для самостійного пошуку інформації за документами архіву зацікавленні особи запрошуються до читального залу держархіву області за адресою: вул. Благовісна, 244а, тел. читального залу 45-50-29

Читальний зал працює з 9.30 до 17.30, п’ятниця – санітарний день, субота, неділя – вихідні дні.

Про затвердження цін на платні послуги,які можуть надаватися Державним архівом Черкаської області

Анонси