Інформація про середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси за період із 15 червня по 20 червня 2020 року.

Яким повітрям дихають мешканці м. Черкаси та чи не перевищено гранично допустиму концентрацію речовин  у повітрі?
Відбір проб атмосферного повітря здійснюється лабораторією Черкаського обласного центру з гідрометеорології на 3 стаціонарних постах (ПСЗ №2 – центр міста, вул. Святотроїцька, 68; ПСЗ №3 – мікрорайон Дніпровський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 146; ПСЗ №4 – Південно-Західний мікрорайон, вул. Олени Теліги, 4) з періодичністю відбору проб  4 рази на добу (1.00, 7.00, 13.00, 19.00 год.)
На сьогодні оцінка стану атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій забруднювачів з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст, які наведені у РД 52.04.186-89 (термін дії документу подовжено наказом ДСНС від 31.08.2017 № 473).
Дані про забруднення наводяться у кратності до показників гранично допустимих концентрацій (ГДК с.д.). Відповідно, якщо наведений в таблиці показник вмісту шкідливої речовини більше 1, це означає, що існує перевищення концентрації такої речовини в атмосферному повітрі, яка не має прямого або опосередкованого впливу на людину.

Довідково:
Гранично допустима концентрація середньодобова (ГДКс.д.) — концентрація забруднювача у повітрі, яка не чинить прямого чи непрямого впливу на людину при цілодобовому диханні.

 

Характеристика забруднення повітря.
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
м. Черкаси
червень 2020 року


Число

Домішки

Завислі
речовини

Діоксид
сірки

Оксид
вуглецю

Діоксид
азоту

Оксид
азоту

Аміак

Формальдегід

15

0,8

0,3

0,6

1,2

3,3

2,2

16

0,8

0,5

0,7

1,1

1,9

1,8

17

0,3

0,3

0,7

1,2

3,3

1,4

18

0,8

0,2

0,6

1,3

0,4

2,9

1,3

19

1,0

0,2

0,5

1,3

1,9

1,9

20

1,0

0,3

0,5

1,4

2,4

2,0

*15-17,19,20 червня 2020 року лабораторією Черкаського обласного центру з гідрометеорології не проводився відбір проб забруднюючої речовини Оксид азоту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» затверджено новий порядок здійснення моніторингу, яким встановлюються вимоги до оцінювання якості атмосферного повітря, передбачені законодавством Європейського союзу.  Додатками до цього порядку визначаються  граничні величини, рівні забруднювальних речовин та перелік методів оцінювання рівнів забруднювальних речовин, які застосовуються в системі державного моніторингу атмосферного повітря.
 Зазначений новий порядок набере чинності з 05.09.2020.

Анонси