Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

Керівник
ХИЛЯ Наталія Іванівна
Адреса: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185
Телефон: (0472) 33-66-42
Графік роботи відділу:
Контакти
Основні завдання

Основні завдання і функції:

  • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
  • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об᾽єктів аудиту.

Головний спеціаліст:
проводить оцінку визначених об᾽єктів внутрішнього аудиту щодо:

  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм, результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;
  • якості надання адміністративних послуг, виконання контрольно-наглядових функцій та завдань, визначених актами законодавства;
  • використання і збереження активів;
  • надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;
  • управління державним майном;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань облдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій та закладів, які входять до сфери управління облдержадміністрації;
  • планує, організовує та здійснює планові внутрішні аудити відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішніх аудитів, а за рішенням голови облдержадміністрації – позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами здійснених внутрішніх аудитів, проводить моніторинг врахування рекомендацій, формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми розпорядчими документами апарату облдержадміністрації;
  • подає голові облдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень;
  • звітує про результати діяльності перед головою облдержадміністрації, Міністерством фінансів України в терміни та порядку, визначені чинним законодавством;
  • виконує інші функції відповідно до його компетенції.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:00 8:00-15:45 13:00-13:45

Анонси