Довідка про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків

ДОВІДКА
про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
в розрізі кодів економічної класифікації видатків
(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів)
станом на 01.09.2021

(грн.)

КЕКВ

Найменування показника

Затверджено кошторисом

Відкрито асигнувань

Касові видатки

Залишок невикористаних асигнувань

Відсоток використання відкритих асигнувань

1

2

3

4

5

6

7

 

 Видатки всього

8 580 232 880,16

6 261 410 409,63

6 029 074 313,37

232 336 096,26

96,29

 

 у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1

Заробітна плата з нарахуваннями, інші трансферти населенню

 

 

7 263 776 116,00

 

 

5 436 328 760,86

 

 

5 352 400 889,49

 

 

83 927 871,37

98,46

2110

 

0,00

5 257 455,00

0,00    

5 257 455,00

 

2111

Заробітна плата 

1 348 961 146,00

923 225 480,04

894 417 041,21

28 808 438,83

 

2112

Грошове утримання військовослужбовців  

1 626 357 896,00

1 123 344 289,00

1 121 344 345,16

1 999 943,84

 

2113

Судівська винагорода

177 924 400,00

125 894 336,00

125 861 787,48

32 548,52

 

2120

Нарахування на заробітну плату 

592 049 356,00

397 780 278,82

377 580 869,63

20 199 409,19

 

2710

Виплата пенсій і допомоги 

45 958 820,00

37 612 576,00

27 739 105,29

9 873 470,71

 

2720

Стипендії 

104 762 525,00

73 363 725,00

70 136 776,86

3 226 948,14

 

2730

Інші поточні трансферти населенню 

3367761973,00

2 749 850 621,00

2 735 320 963,86

14 529 657,14

 

1.2

Харчування та медикаменти

34 987 088,00

29 044 692,00

16 864 937,47

12 179 754,53

58,07

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

16 430 749,00

15 305 249,00

6 397 617,83

8 907 631,17

 

2230

Продукти харчування 

18 556 339,00

13 739 443,00

10 467 319,64

3 272 123,36

 

1.3

 Комунальні послуги та енергоносії

136 762 620,00

87 732 037,19

63 935 525,09

23 796 512,10

72,88

2270

 

 

0,00

 

0,00

 

2271

Оплата теплопостачання 

33 214 936,00

19 049 184,99

15 606 002,95

3 443 182,04

 

2272

Оплата водопостачання і водовідведення 

4 013 998,00

2 573 324,18

1 951 684,27

621 639,91

 

2273

Оплата електроенергії  

77 295 204,00

54 729 885,95

39 073 709,97

15 656 175,98

 

2274

Оплата природного газу 

18 980 605,00

9 414 397,69

6 069 672,90

3 344 724,79

 

2275

Оплата інших енергоносіїв 

3 257 877,00

1 965 244,38

1 234 455,00

730 789,38

 

2276

Оплата енергосервісу

 

0,00

 

1.4

Дослідження і розробки, видатки державного значення

691 793 519,00

441 334 544,00

413 673 482,99

27 661 061,01

93,73

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

67 089 735,00

25 280 033,00

22 327 659,61

2 952 373,39

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

624 703 784,00

416 054 511,00

391 345 823,38

24 708 687,62

 

1.5

Інші  видатки

265 363 125,16

157 791 261,58

124 717 160,60

33 074 100,98

79,04

5000

Інші  видатки

 

0,00

 

0,00

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування  

66 600 815,00

41 080 938,02

31 325 556,77

9 755 381,25

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

104 487 050,96

64 090 574,12

50 323 209,92

13 767 364,20

 

2800

Інші видатки 

21 645 626,20

12 900 036,20

9 976 284,92

2 923 751,28

 

2250

Видатки на відрядження 

16 710 919,00

12 511 655,00

11 241 060,29

1 270 594,71

 

2260

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  

23 821 990,00

5 496 682,24

4 597 315,37

899 366,87

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

32 096 724,00

21 711 376,00

17 253 733,33

4 457 642,67

 

2620

 

 

0,00

 

1.6

Капітальні видатки

187 550 412,00

109 179 114,00

57 482 317,73

51 696 796,27

52,65

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

22 822 142,00

14 914 597,00

6 919 830,54

7 994 766,46

 

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

1 629 000,00

367 180,00

0,00

367 180,00

 

3122

Інше будівництво (придбання)

18 463 802,00

12 192 052,00

6 841 927,68

5 350 124,32

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів 

65 038 271,00

22 613 884,00

13 882 427,47

8 731 456,53

 

3141

Реконструкція житлового фонду

 

 

 

0,00

 

3142

Реконструкція інших об’єктів 

46 197 218,00

29 755 535,00

15 541 232,90

14 214 302,10

 

3143

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

 

 

 

0,00

 

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

29 605 800,00

26 795 800,00

11 919 215,01

14 876 584,99

 

3240

Капітальні трансферти населенню

3 794 179,00

2 540 066,00

2 377 684,13

162 381,87

 

1.7

Кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4112

Надання  кредитів підприємствам,установам,організаціям

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00