Управління екології та природних ресурсів

Місце знаходження:knopka_facebook
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17
тел/fax.: (0472)63-36-55;
e-mail:38715482@mail.gov.ua

Розпорядок роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00
п’ятниця з 9.00 до 16.45
Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Основні завдання Управління: забезпечення реалізації на території області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища;
раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);
формування, збереження та використання екологічної мережі у сфері заповідної справи;
здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території області;
забезпечення екологічної та, в межах компетенції, радіаційної безпеки.

Графік особистого прийому громадян

у робочі та позаробочі дні керівництвом Управління

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка проводить особистий прийом
Посада
Дні місяця
Години прийому
Місце проведення прийому, телефон для довідок

Звягінцева Олена
Миколаївна

Начальник
Управління

щовівторка

з 10.00 до 13.00

вул. Вернигори,17
4 поверх,
кабінет 410
тел:63-36-55

третя
п’ятниця

з 14.00 до16.30

Довга Людмила Володимирівна

заступник начальника Управління – начальник відділу

щочетверга

з 10.00 до 13.00

вул. Вернигори,17
4 поверх,
кабінет 411
тел:63-36-55

Керівництво Управління та структурних підрозділів

 

Начальник Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Звягінцева Олена Миколаївна тел. (0472) 63-36-55

Заступник начальника Управління – начальник відділу земельних та водних ресурсів, заповідної справи, взаємодії із ЗМІ
Довга Людмила Володимирiвна тел. (0472) 63-44-63

Відділ земельних та водних ресурсів, заповідної справи, взаємодії із ЗМІ

Заступник начальника відділу

Відділ  атмосферного повітря, поводження з відходами, природоохоронних програм та моніторингу

Начальник відділу
Рясик Олена Миколаївна тел. (0472) 63-09-07

Відділ оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування

Начальник відділу
Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78

Сектор бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Красюк Оксана Сергіївна тел. (0472) 63-99-77

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Троян Олена Володимирівна тел. (0472) 63-99-77

Головний спеціаліст з питань персоналу
Руденко Катерина Олександрівна 
тел. (0472) 63-99-77

 

Внесено зміни до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів
Постановами Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1131, від 30.01.2019 № 82 внесено зміни до постанови від 17.09.1996 № 1147, якою затверджено Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

Внесено зміни до Водного кодексу України щодо процедури видачі документа дозвільного характеру – дозволу на спеціальне водокористування У зв’язку із набранням чинності з 04.06.2017 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017 № 1830-VIII, яким внесено зміни до Водного кодексу України, зміниться процедура отримання дозволів на спеціальне водокористування.
Відповідно до внесених змін до ст. 49 Водного кодексу України дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Порядок подання декларацій про відходи та її форма затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 Відповідно до Порядку подання декларацій про відходи декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним. Після закінчення звітного року суб’єктам  господарювання необхідно обрахувати показник загального утворення відходів (Пзув), скласти декларацію про відходи за звітний рік та подати згідно вимог вказаного Порядку з 1 січня поточного року он-лайн на сервері
E-ECO.GOV.UA
або до Управління надання адміністративних послуг Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (м. Черкаси, вул. Благовісна, 170). Затверджені Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України З метою забезпечення ініфікованого підходу до розроблення та затвердження проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду наказом від 21.08.2018 № 306 Міністерство екології та природних ресурсів України затвердило Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

21 квітня 2018 введений в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Закон вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

19 квітня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 22 березня 2018 року Верховна Рада України з метою врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям більшістю голосів народних депутатів ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Внесення змін до Закону України  «Про природно-заповідний фонд України» покликане забезпечити ефективну реалізацією державної політики у сфері заповідної справи, забезпечити збереження, відновлення та стале використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

18 грудня 2017 року введений в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Процедура оцінки впливу на довкілля спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Детальніше, за посиланням http://eia.menr.gov.ua/

Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” від 23.05.2017 № 2063-VIII. Реалізація Закону сприятиме збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема пралісів, у рамках виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
Документом визначаються поняття “природні ліси”, “праліси”, “квазіпраліси” та встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Законом, зокрема, забороняються всі види рубок, будівництво споруд, прокладання шляхів, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони). Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення вимог охорони природніх лісів, пралісів, квазіпралісів. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Лісового кодексу України та Закону України “Про природно-заповідний фонд”.
Крім того, Законом внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду.

З метою впровадження системного підходу до поводження з відходами Кабінет Міністрів України розпорядженням від 08.11.2017 № 820-р схвалив Національну стратегію управління відходами
в Україні до 2030 року. Для впровадження Національної стратегії на державному рівні розробляється Національний план управління відходами».

21 листопада 2017 року з метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи Президент підписав Указ від 21.11.2017 № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду».

Оцінка впливу на довкілля

Стратегічна екологічна оцінка

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області за 2019 рік та Екологічний паспорт Черкаської області.

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номеру та строку дії (постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 (зі змінами від 17.04.2019 № 409) «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»)

Перелік суб’єктів господарювання області, яким зареєстровано декларації про відходи (постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2019 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи»)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування (ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)

Список працівників управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації щодо яких проводилась перевірка відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Перелік анульованих мінприроди ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами