Черкаський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Керівник
Санжарівець Богдан Михайлович
Адреса: 18033, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 10,
Телефон: (0472) 63-05-54
Графік роботи відділу:
Контакти
Березовська Людмила Валеріївна
заступник директора
Телефон:(0472) 63-05-54
Документи
Основні завдання

Черкаський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ОЦСССДМ) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді області соціальної роботи із незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Мета діяльності:

– сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Завдання:

  • Реалізація загальнодержавних, обласних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
  • Контроль і організаційно-методичне забезпечення діяльності закладів соціального спрямування (центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального центру матері та дитини).
  • Здійснення контролю і координація діяльності районних, міських, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надання їм методичної допомоги та інформаційно-аналітичне забезпечення їх діяльності.
  • Проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи.
  • Організація та проведення навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Пріоритетні напрями діяльності центрів СССДМ:

  • забезпечення доступності професійних соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді безпосередньо у територіальних громадах;
  • забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення роботи з різними категоріями сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
  • сприяння розвитку та функціонуванню сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання; навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей; соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
  • забезпечення підготовки до самостійного життя, соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій.

Принципи діяльності:

  • законність
  • дотримання і захист прав людини
  • доступність
  • конфіденційність
  • відповідальність за дотримання етичних та правових норм
  • добровільність клієнтів у прийнятті допомоги

Види соціальних послуг:

  • психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, надання методичних порад;
  • соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій;
  • соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;
  • соціально-економічні послуги – сприяння у задоволенні матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).