Як правильно оформити скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації? До якого суб’єкта слід звернутися зі скаргою?

170113_dgk_3.jpg

Суб’єкти розгляду скарг:

  1. Міністерство юстиції України;
  2. Територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

  1.  на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
  2. на проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
  3. на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України
 розглядають скарги:

  1. на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію);
  2. на дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації.

Вимоги до термінів подачі скарги:

  1. скарга має бути поданою протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Вимоги до змісту скарги:

  1. необхідно вказати реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (у сфері реєстрації нерухомості);     
  2. необхідно викласти зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності;
  3. вказати норми законодавства, які порушено на думку скаржника;
  4. викласти обставини, якими обґрунтовуються вимоги;
  5. мають бути вказані відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до відповідних реєстрів.

Вимоги до оформлення скарги:

  1. необхідно вказати повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
  2. необхідно вказати найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
  3. необхідно зазначити дату складання скарги;
  4. скарга має бути підписана.

Вимоги до супровідних документів:

  1. якщо скарга буде подаватися представником, необхідна довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника (або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку);
  2. до скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

Що означає «копія засвідчена в установленому порядку»
та з чого складається відмітка про засвідчення копії?
Відмітка про засвідчення копії складається:

   • зі слів «згідно з оригіналом»;
   • назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища;
   • дати засвідчення копії;
   • засвідчуватися повинна кожна сторінка документа з відтиском печатки підприємства (за наявності), установи, організації, іншої юридичної особи.

Автор статті