Вища освіта Черкащини 2018-2019 навчальний рік

З метою розвитку вищої освіти та посилення науково-педагогічного потенціалу Черкащини управління освіти і науки обласної державної адміністрації співпрацює з 29 закладами освіти, серед яких 21 – заклад фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО) та 8 – закладів вищої освіти (далі – ЗВО). У числі ЗФПО – 16 коледжів, 2 училища, 3 технікуми, а у числі ЗВО – 5 університетів,2 інститути та 1 академія. Окрім цього, освітню діяльність в області здійснюють відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти як нашої області, так і міст Києва, Білої Церкви, Харкова, Одеси, Полтави.

Сучасна структура ЗВО, крім академічної, охоплює навчально-наукові та науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі комплекси, науково-дослідницькі центри, аспірантуру і докторантуру, що дають можливість задовольнити запити молоді у виборі напряму наукових досліджень; центри довузівської та післядипломної освіти.

Кількість науково-педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої освіти області становить понад 3,5 тис. осіб, зокрема, майже 2,3 тис. у закладах освіти типу університети, інститути, академії та більше 1,3 тис. у коледжах, технікумах та училищах.В означених закладах освіти науково-педагогічну діяльність здійснюють 243 доктори наук, 187 професорів та більш ніж 1,3 тис. кандидатів наук.

В цілому, у регіоні вищу освіту за 93 спеціальностями здобуває 41 254 молодих людей. За кошти державного бюджету навчається 17 594 студенти, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 20 273 особи, за кошти місцевого бюджету – 3 200 студентів.

Цьогоріч до ЗВФПО регіону на всі ступені вищої освіти та освітньо-кваліфікаційні рівні було зараховано більше 14 тис. абітурієнтів.

Найбільшим попитом серед абітурієнтів 2018 року користувалися наступні спеціальності:

    • середняосвіта;
    • початкова освіта;
    • дошкільнаосвіта;
    • право;
    • комп’ютерні науки

За результатами «Вступної кампанії – 2018» на навчання до 29 закладів вищої, фахової передвищої освіти Черкаської області було зараховано 284 особи з числа учасників антитерористичної операції.