Вища освіта Черкащини: статистика та оптимізація галузі (2016-2017)

Вища освіта Черкаської області представлена 29 вищими навчальними закладами (далі – ВНЗ), серед яких 22 – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 7 – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. У числі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 16 коледжів, 2 училища, 4 технікуми, а у числі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 5 університетів та 3 інститути. Окрім цього, освітню діяльність в області здійснюють відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації як нашої області, так і міст Києва, Білої Церкви, Харкова, Одеси, Полтави.

Впродовж 2016 року оптимізовано мережу ВНЗ області шляхом закриття Канівського гуманітарного інституту, що офіційно припинив свою діяльність з 30.08.2016.
Сучасна структура ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, крім академічної, охоплює навчально-наукові та науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі комплекси, науково-дослідницькі центри, аспірантуру і докторантуру, що дають можливість задовольнити запити молоді у виборі напряму наукових досліджень; центри довузівської та післядипломної освіти.

При п’яти університетах області: національному імені Богдана Хмельницького, державному технологічному та Східноєвропейському м. Черкас, державному педагогічному імені Павла Тичини та національному садівництва м. Умані відкрита і діє аспірантура та створені навчально-науково-методичні комплекси.
Вагомим внеском для розвитку та вдосконалення функціонування системи вищої освіти Черкащини стало відкриття військової кафедри в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Важливим компонентом професійної діяльності вищої школи є наукова робота, що сприяє зростанню творчого потенціалу, дає можливість використовувати в інтересах студентів переваги наукових досліджень.
Кількість науково-педагогічних працівників навчальних закладів області становить понад 11 тис. осіб, зокрема майже 4 тис. у ВНЗ типу університети, інститути та більше 7 тис. у ВНЗ типу коледжі, технікуми. В цілому у ВНЗ Черкащини науково-педагогічну діяльність здійснюють 182 доктори наук та 1,5 тис. кандидатів наук.

У регіоні вищу освіту здобувають 42,6 тис. молодих людей. За кошти державного бюджету навчається близько 19,3 тис. студентів. У тому числі на денну форму початкового циклу навчання до ВНЗ Черкащини було зараховано більше 7 тис. вступників, з них більше 3 тис. осіб на ОКР «Молодший спеціаліст» та близько 4 тис. – на освітній ступінь бакалавра.
Найбільшим попитом серед абітурієнтів 2016 року користувалися наступні спеціальності:

  • комп’ютерна інженерія / інженерія програмного забезпечення;
  • готельно-ресторанна справа;
  • філологія;
  • облік і оподаткування;
  • правознавство;
  • дизайн, та ін..

Зважаючи на доволі складну ситуацію, що склалася в нашій країні до вищої школи Черкащини за результатами вступної кампанії було зараховано / переведено більше 160 (166) студентів, які мають статус тимчасово переміщених осіб.

За результатами «Вступної кампанії – 2016» на початковий цикл навчання до 30 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) Черкаської області було зараховано 94 особи з числа учасників антитерористичної операції. Зокрема, до ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації вступило 76 осіб зазначеної категорії, до ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації – 18 осіб.
Прикладами міжнародного освітньо-наукового співробітництва та євроінтеграції ВНЗ області є постійна участь студентів та викладачів у проектах міжнародних організацій та співпраця з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії, Вірменії, Греції, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Франції та інших країн.
Щорічно зі стін ВНЗ області випускається більше 8 тисяч  дипломованих спеціалістів. Так, у 2016 році ВНЗ Черкащини видали дипломи про здобуття вищої освіти 8 486 студентам.