Вимоги до скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації

загружено

Відповідно до вимог ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1)повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
6) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення до Державного реєстру прав;
7) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Якщоскарга на рішення, діїабобездіяльність державного реєстратора, суб’єктадержавноїреєстрації прав подаєтьсяпредставникомскаржника, до скаргидодаєтьсядовіреністьчиінший документ, щопідтверджуєйогоповноваження, абокопія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
Рішення, діїабобездіяльність державного реєстратора, суб’єктадержавноїреєстрації прав можуть бути оскаржені до територіальнихорганівМінюступротягом 60 календарнихднів з дня прийняттярішення, щооскаржується, або з дня, коли особа дізналасячи могла дізнатися про порушенняїї прав відповідноюдієючибездіяльністю.
Скарга на рішення про державнуреєстрацію прав розглядається в порядку, визначеномуцим Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка можепідтвердити факт порушенняїї прав у результатіприйняття такого рішення.
Так, кожна особа має право оскаржити рішення, дію або бездіяльність державного реєстратора прав та державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не тільки через суд, а й звернувшись з відповідною скаргою до Міністерства юстиції України або територіальних органів Міністерства юстиції України.

За інформацією Головного територіального управління юстиції в області

Автор статті