В області впроваджують систему державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря

Моніторинг атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. У межах Стратегії регіонального розвитку Черкащини-2020 та плану її реалізації, в області діє програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання її заходів дозволить забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, поліпшити екологічну ситуацію в області, підвищити ефективність реалізації регіональної екологічної політики.

Одними із завдань Програми є скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розвиток регіональної системи моніторингу довкілля.

На сьогодні основні проблеми моніторингу якості атмосферного повітря пов’язані з декількома факторами. Зокрема, відсутністю систематичного фінансування, стратегії розвитку моніторингових спроможностей та комунікаційної стратегії.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами, відкрило нові можливості щодо впровадження стандартів у сфері охорони довкілля.

У серпні в Україні стартувала реформа державного моніторингу та управління якістю атмосферного повітря. А вже у вересні набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».Уряд ухвалив новий Порядок здійснення державного моніторингу повітря, який розробили у рамках виконання Україною зобов’язань в екологічній частині Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, повністю переглянута стара система моніторингу, змінений підхід до формування мережі спостережень та оцінювання якості атмосферного повітря.

На виконання вимог Постанови необхідною є розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

Розробка Програми дозволить:

– запровадити на території області сучасної регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;

– встановити автоматизовані стаціонарні пости спостережень за станом атмосферного повітря області з метою оперативного збору, оброблення, передачі, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення повітря;

– розробити науково обґрунтовані рекомендації для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам та дотриманням вимог екологічної безпеки;

– інформувати населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

Автор статті