Державна реєстрація, пов’язана зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств

images-cms-image-000004661

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних ociб, фізичних ociб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про рeєcтpaцію) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно доцього Закону.
3 метою реалізації Закону України «Про санкції» (далі – Закон  про санкції) Порядком державної реєстрації юридичних ociб, фізичних ociб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016  № 359/5, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330 (зі змінами) (далі – Порядок) передбачено, що у разі проведення державної реєстрації, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону про санкції, рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України (положення абзацу другого пункту 12 розділу II Порядку).
Враховуючи зазначене, у разі встановлення факту застосування до фізичних або юридичних ociб, що звернулися для відповідної реєстраційної дії, санкцій, передбачених пунктом 16 статті 4 Закону про санкції, суб’єкт державної реєстрації відмовляє у вчиненні державної реєстрації відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію.

За інформацією Головного територіального управління юстиції
у області

Автор статті