Ситуація на ринку праці Черкащини у 2017 році

фотоСитуація на ринку праці у 2017 році має тенденції до стабілізації. Так у січні- березні п.р. за даними головного управління статистики спостерігається зростання середньооблікової чисельності штатних працівників. Зменшилась порівняно з І кварталом 2016 року чисельність штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості (з 12 тис. осіб у січні – березні 2016 року до 9,1 тис. осіб у січні – березні п. р.),  чисельність осіб  прийнятих на підприємства регіону на 1,6 тис. перевищувала кількість звільнених, що надає оптимістичні прогнози щодо розвитку ситуації в подальшому.

Також, серед позитивних факторів слід відмітити зростання кількості застрахованих осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок з 253,9 тис. у травні 2016 року до 259,8 тис. у травні п. р.

У 2017 році спостерігається зменшення навантаження на зареєстрованому ринку праці. Так, протягом січня-червня п. р. послугами центрів зайнятості користувались 38193 безробітних, що становить 87,5% до 6-ти місяців 2016 року.

Наразі на 8,8%  зросла кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості області щодо укомплектування вакансій, як результат кількість поданих вакансій збільшилась на 8,3 %.  Рівень  укомплектування вакансій  в цілому по області досить високий і становить 90,6%.

Зростання надходження вакансій дозволило збільшити обсяги працевлаштування осіб та розширення сфери постійної та тимчасової зайнятості  шляхом укладання трудових договорів, цивільно – правових угод, роботи за сумісництвом, в порівнянні з січнем-червнем  2016 року.

Всього, з початку року, забезпечено роботою  понад 20 тис. громадян, у тому числі 12,4 тис. зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних зріс на 1,6 в. п., порівняно з січнем-червнем 2016 року, і становив 32,4%. У січні-червні п. р. 213 осіб працевлаштовані за рахунок  надання роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску, 15 осіб отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю та зареєстрували підприємницьку діяльність, з них 13 осіб – учасники АТО, 2 особи з числа ВПО.

Застосування нових підходів в організації роботи з особами, які звертаються до центрів зайнятості у пошуку роботи (якнайшвидше скерування людини до працевлаштування, підвищення її мотивації до зайнятості) сприяють збільшенню чисельності осіб працевлаштованих до набуття статусу безробітного та скороченню тривалості зареєстрованого безробіття. У січні-червні близько 7 тис. осіб працевлаштовані в перші дні звернення до центів зайнятості (в 1,4 рази більше ніж за 6 місяців минулого року), а тривалість зареєстрованого безробіття скоротилась на 9 днів.

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці здійснювалася організація та проведення професійного навчання безробітних. З початку року на професійне навчання направлено 4,7 тис. безробітних, всього протягом року професійне навчання проходили 5,5 тис. безробітних.

Проведення професійного навчання виключно на замовлення роботодавців та організація його за професіями та спеціальностями, які користуються попитом на регіональному ринку праці, гарантує високий рівень працевлаштування після його проходження. У січні-червні 2017 року 96,5% безробітних одразу після його закінчення були працевлаштовані (по Україні – 92,1%).

Для забезпечення тимчасової зайнятості в період пошуку роботи для постійного працевлаштування проводилась робота з організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Центри зайнятості активно співпрацюють з місцевими органами влади щодо організації та проведення громадських робіт та їх фінансування на паритетних засадах. З початку року 366 органів місцевого самоврядування (дві третини від загальної кількості) передбачили в своїх бюджетах 10,4 млн. грн. на проведення таких робіт. Станом на 1 липня укладено 739 договорів на проведення громадських робіт, на їх  фінансування з коштів Фонду використано 3,7 млн. грн., (за цей період 2016 року – 2,5 млн. грн.). Всього з початку року в громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 7,4 тис. безробітних,в тому числі  3,1 тис. безпосередньо в громадських роботах.

Загалом з початку року активними заходами сприяння зайнятості охоплено 7,4 тис. безробітних, зростання рівня охоплення цими заходами до 19,3% сприяло зменшенню безробіття в регіоні. Станом на 1 липня 2017 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 16,2 тис. безробітних, що становить 87,5% до чисельності безробітних на цю дату торік.

За інформацією Черкаського ОЦЗ

 

Автор статті