Сучасні підходи у наданні гендерно-чутливих соціальних послуг

IMG_7395 Україна постійно впроваджує основні елементи нормативно-правової бази для розвитку гендерно-чутливої культури, сприяючи гендерній рівності й протидіючи дискримінації за ознакою статі

Проблеми соціальної роботи та гендеру тісно взаємопов’язані, адже гендерний аспект соціальної захищеності допомагає виявити потреби різних категорій населення в забезпеченні медичної допомоги та охорони здоров’я, освітньому рівні, захисті від соціальних ризиків, рівні доходів, дотриманні прав людини.

Задоволення потреб населення й забезпечення оптимальних умов життя є основним завданням державного захисту, ефективність реалізації якого є показником якості життя суспільства в країні загалом.

На замовлення обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів пройшов короткостроковий тематичний семінар «Сучасні підходи у наданні гендерно-чутливих соціальних послуг» для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Для слухачів семінару були проведені тематичні зустрічі і обговорені питання  гендерної соціалізації, гендерних стереотипів, соціального становища чоловіків та жінок в Україні, гендерних проблем професійних відносин, гендерного насилля у родині, забезпечення гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів, гендерного підходу у соціальній роботі, організації роботи по запровадженню наставництва для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; організації роботи по попередженню насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми; пріоритетних напрямків роботи центрів СССДМ на 2017 рік.

 За інформацією Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

 

Автор статті