Студентів Уманського університету навчають за пілотною програмою підготовки майбутніх вчителів англійської мови

49757671Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини як учасник спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» розпочав роботу над проведенням педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови.

VLUU L100  / Samsung L10085 студентів факультету іноземних мов, котрі навчаються за напрямом підготовки «Філологія. Мова і література (англійська)», стали учасниками І етапу педагогічного експерименту. Викладання методики здійснюється англійською мовою, базується на особистісно-орієнтованому підході та інтерактивних методах і прийомах роботи. На заняттях студенти виконують комунікативні завдання, здійснюють ситуаційні дослідження, групові проекти, розв’язують проблеми тощо. Такий підхід сприяє розвитку автономності майбутніх вчителів англійської мови, усвідомленню власної відповідальності за результати свого навчання та спрямований на формування ряду компетентностей, якими має володіти фахівець нового покоління.

Автор статті