Структура зовнішньої торгівлі

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Черкаської області за 2016 року

За 2016 рік обсяги експорту та імпорту товарів1 становили відповідно 468,6 млн.дол. США, та 288,4 млн. дол. Порівняно з 2015р. експорт збільшився на 7,9%, імпорт – на 26,4%. Позитивне сальдо становило 180,2 млн.дол. (у 2015р. – 206,0 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 120 країн світу. 


Частка експорту послуг країнам ЄС становила 60,0% від загального обсягу експорту та зменшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року на 13,8%, частка імпорту – 94,3% від загального обсягу імпорту і збільшилась на 20,3%

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 142,0 млн.дол., або 49,2% від загального обсягу та збільшився проти 2015р. на 23,6%