Розвиток та збереження природно-заповідного фонду Черкас

1341558189_28883600_1215946619_Okskiy_biosfernuyy_zapovednik

Одним із пріоритетних завдань обласної державної адміністрації є збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області.

Структурними підрозділами облдержадміністрації із залученням представників громадських організацій, науковців, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування проведено роботу з розробки Стратегії  регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради.

Черкаська область є однією з небагатьох областей, яка стратегічною ціллю регіонального розвитку визначила «Екологічну безпеку та збереження довкілля». Зазначена мета містить і напрямок із розвитку екомережі, природно-заповідного фонду.

Так, з метою створення нових рекреаційних зон на території міста Черкаси в 2014, 2015 роках, відповідно до клопотань Черкаської міської ради, за поданням обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради оголошено 4 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення загальною площею 20,66 га.

Проводиться підготовка матеріалів на сесію обласної ради зі створення на території м. Черкаси парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення орієнтовною площею 6,4 га.

На території міста Черкаси нараховується 28 об’єктів природно-заповідного фонду площею 192,38 га.

З метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу в регіоні обласною державною адміністрацією проводиться координаційна робота щодо виділення органами місцевого самоврядування коштів місцевих бюджетів на розробку проектів з організації та встановлення меж заповідних об’єктів.

Слід звернути увагу, що Положеннями про Парки встановлено режим охорони та використання їх територій, згідно з яким на території Парків забороняється: знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав’яної рослинності; передача в господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об’єкта; надання земельних ділянок під забудову; будь-яке будівництво капітальних та розміщення тимчасових споруд, не пов’язане з організацією охорони парку.

Державний контроль за додержанням режиму території Парків, виконанням охоронного зобов’язання та дотриманням природоохоронного законодавства у межах заповідних територій забезпечується Державною екологічною інспекцією у Черкаській області (Положення, ст. 62 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).

Із 28 об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території міста Черкаси, винесено межі 10 об’єктів площею 142,34 га. Потребують проведення робіт з розробки проектів з організації та встановлення меж 18 об’єктів, 14 з яких перебувають у підпорядкуванні КП  «Дирекція парків» та Черкаської міської ради.

На замовлення структурного підрозділу Черкаської міської ради проведено розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Соснівський», «Долина троянд», «Сквер Хіміків», «Юність».

За результатами розгляду Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації зазначених проектів встановлено, що площа парків зменшилася:  парку «Соснівський» з 6,6400 га до 6,2906 га;  парку «Сквер Хіміків» з 10,8 га до 10,4664 га; парку «Долина троянд» з 5,1550 га до 5,1019 га; парку «Юність» з 1,3 га до 0,9216 га.

Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації поінформовано Черкаську міську раду, КП «Дирекція парків», розробника документації із землеустрою про те, що для подальшого розгляду питання погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж Парків необхідно виконати вимоги ст. 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а саме: погодити зміну меж об’єктів природно-заповідного фонду з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Не зважаючи на проведене інформування про процедуру погодження зміни меж, робота по приведенню матеріалів у відповідність до вимог діючого законодавства зазначеними органами не була проведена.

З метою прискорення вирішення питання отримання відповідного погодження Черкаська обласна державна адміністрація звернулася до Міністерства екології та природних ресурсів України (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду).

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України до встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення, тобто за матеріалами, які надавалися до обласної ради для прийняття рішення про їх оголошення (ст. 7 Закону).

Зміна меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку, який готується на замовлення зацікавлених сторін (ст.ст. 51, 54 Закону).

Роз’яснення Мінприроди України направлені до Черкаської міської ради, КП «Дирекція парків» та розробнику документації із землеустрою.

Таким чином вирішення питання щодо погодження зміни меж та проектів землеустрою залежить від злагоджених дій Черкаської міської ради та КП «Дирекція парків».

 

 

 

Автор статті