Пряма мова. Олена Звягінцева про «екологічний рейтинг»

^64E9B18434C1F7886C6AD9E176837BDA656A6F297B9446A136^pimgpsh_fullsize_distrОлена Звягінцева, начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА:

– За даними, розміщеними в деяких інтернет-виданнях, Черкаська область нібито входить до п’ятірки екологічно забруднених областей.

Екологічний рейтинг областей України опубліковано у щотижневику «Фокус» (№ 49 (507) від 09.12.2016. Так, на карті України визначено області із задовільною екологічною ситуацією, помірно напруженою екологічною ситуацією та негативною екологічною ситуацією.

Журналісти проводили екологічну оцінку областей за такими показниками:

  • обсяги викидів в атмосферу забруднюючих речовин;
  • обсяги скидів стічних вод;
  • обсяги утворення відходів І – ІІІ класів небезпеки;
  • концентрація нітратів у ґрунті;
  • середньорічна доза радонового опромінення;
  • кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення.

Екологічна ситуація в Черкаській області, згідно з даними журналу «Фокус», оцінюється як помірно напружена. Слід зазначити, що топ 5-ти екологічно чистих і 5-ти екологічно забруднених областей України журналом «Фокус» не визначався (!). Та надалі деякі інтернет-видання, посилаючись на рейтинг журналу «Фокус», зарахували Черкаську область до п’ятірки екологічно забруднених областей держави за такими показниками, як:

– концентрація нітратів у ґрунті 17 мг/кг;

– середньорічна доза радонового опромінення 5,2 МЗв;

– кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення 391.

Водночас, переглянувши статтю «Где дышать легко» журналу «Фокус», бачимо таку картину: наприклад, у Вінницькій області, порівняно з іншими областями України, підвищені значення зафіксовано по чотирьох показниках. До областей, де зафіксовані перевищення по трьох показниках, належать Харківська, Одеська, Херсонська, Київська та Черкаська області.

Концентрація нітратів у ґрунті 17 мг/кг

Наукові дослідження профільних наукових установ Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського УААН” стосовно вмісту нітратного азоту у ґрунті, надані Черкаською філією ДУ “Держгрунтохорона”, показали, що вміст нітратів у ґрунті 17 мг/кг має середній рівень забезпеченості рослин азотом.

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології, спостереження за забрудненням ґрунтів сільськогосподарського призначення проводять у Чигиринському та Жашківському районах. У 2015 році виявлені в ґрунтах концентрації нітратів були меншими за рівень допустимих норм. Гранично допустима концентрація для нітратів у ґрунті становить 130 мг/кг (повітряно-сухого ґрунту).

Середньорічна доза радонового опромінення 5,2 МЗв

За 2015 рік та 11 місяців 2016 року ДУ “Черкаський обласний лабораторний центр” проведено 42 дослідження ЕРОА радону-222 та ЕРОА радону-220 (торону) в приміщеннях з постійним перебуванням людей. За результатами досліджень, перевищень  (ЕРОА) ізотопів радону не виявлено.

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології, впродовж 2015 року радіаційний стан на території Черкаської області залишався стабільним. За даними 8 пунктів спостережень метеостанцій області, середні за місяць значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання (ПЕД) змінювались в межах 11-15 мкР/год (мікроРентген за годину), тобто не перевищували рівнів природного фону, який становить 25 мікроРентген за годину.

Обсяги викидів в атмосферу забруднюючих речовин

Згідно зі статистичними даними, опублікованими Держкомстатом України у статистичному збірнику «Довкілля України» (сайт: ukrstat.gov.ua/публікації/ /навколишнє природне середовище), викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по Черкаській області у 2015 році становили 57,5 тис. тонн, а це 2% від викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами України.

За кількістю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел область перебуває на 9 місці серед 24 областей України та міста Київ.

Обсяги скидів стічних вод

Згідно з даними Держкомстату України, за обсягами скидів стічних, шахтно-кар’єрних і колекторно-дренажних стічних вод Черкаська область у рейтингу посідає 9 місце серед інших.

Обсяги утворення відходів І – ІІІ класів небезпеки

За даними Держкомстату України, обсяг утворення відходів І-ІV класів небезпеки по Черкаській області у 2015 році склав 1179,2 тис. тонн, що становить 0,38 % від загального обсягу утворених відходів в Україні.

За обсягами утворених відходів область перебуває на 14 місці серед 24 областей України та міста Київ.

Таким чином, зарахування Черкаської області до п’ятірки екологічно забруднених областей без проведення загального аналізу й оцінки стану компонентів довкілля є суб’єктивним і необґрунтованим.

За результатами аналізу вищезазначених показників можна зробити висновок, що стан довкілля на території Черкаської області є задовільним.

Інформація про стан довкілля Черкащини зазначена в Екологічному паспорті області та Регіональній доповіді про стан довкілля, які розміщено на офіційному веб-сайті управління (http://www.eco.ck.ua).

 

 

Автор статті