«Про управління відходами»: проект рамкового закону подано до Верховної Ради України

3c0739baf1397227d2a57e8fdcc8ba12Схвалений Урядом проект Закону України «Про управління відходами» зареєстровано у Верховній раді України. Він визначає головні напрями державного регулювання у сфері управління відходами з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях Рамкової Директиви Європейського парламенту та Ради «Про відходи та скасування деяких директив».

Законопроектом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Проектом закону передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Впровадження Національного переліку відходів на заміну Державному класифікатору відходів сприятиме гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та звітності у сфері управління відходами.

Забезпечення впровадження зазначених положень дасть змогу розв’язати низку загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління  відходами.

Законопроектом передбачено утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами, з повноваженнями щодо організації системи управління відходами та забезпечення її функціонування.

За інформацією управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Автор статті