Про актуальні питання у сфері охорони довкілля м. Золотоноша

suha-zgarПро актуальні питання у сфері охорони довкілля м. Золотоноша та шляхи їхнього вирішення інформують в Управлінні екології та природних ресурсів ЧОДА. Йтиметься, зокрема, про:

забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними стічними водами, внаслідок неефективної роботи очисних споруд, погіршення гідрологічного та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;

– перевантаження Золотоніського міського полігону твердих побутових відходів.

Так, за інформацією Черкаського регіонального управління водних ресурсів, у поверхневі водні об’єкти басейну р. Золотоношка торік скинули 0,899 млн м3 стічних вод, із них 0,763 млн м3 – забруднених (недостатньо очищених), 0,036 млн м3 – нормативно чистих без очистки та 0,1 млн м3 нормативно очищених стічних вод.

Зауважимо, скид у р. Золотоношка здійснюють: ДП «Златодар», ПП «Агроспецпроект», ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат»; у річку Суха Згар – КП «Міський водоканал» Золотоніської міської ради.

До міської ж каналізаційної мережі скидають стоки 10 промислових підприємств м. Золотоноша.

Відповідно до звітності по формі 2-тп (водгосп) КП «Міський водоканал» Золотоніської міської ради є забруднювачем поверхневих вод, яким у 2018 році скинуто 0,763 млн. м3 недостатньо очищених стічних вод.

Як повідомляють в управлінні екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної екологічної інспекції Центрального округу, у червні здійснили виїзд до району шлюзу-регулятора №1 на р. Суха Згар та проведели обстеження й відбір проб для гідрологічного аналізу. У результаті встановмли перевищення ГДК біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та азоту амонійного, відповідно до «Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах».

Водночас Головне управління Держпродспоживслужби у Черкаській області повідомило, що за результатами лабораторних досліджень, наданих Державною установою «Черкаський обласний лабораторний центр», у пробах р. Суха Згар та р. Золотоношка зафіксували перевищення показників за інтенсивністю запаху, індексу лактопозитивних кишкових паличок  та дефіцит розчиненого кисню.

Зазначені моніторингові дані свідчать про неефективну роботу очисних споруд м. Золотоноша, не проведення в повному обсязі робіт з очищення річок, природного маловоддя в річках, неефективного знезараження стічних вод перед скидом у річки.

Варто відзначити, п. 5 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що саме до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод. Згідно зі ст.. 33 Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить підготовка й подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь в підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

З огляду на виклад, для врегулювання цієї ситуації міському голові м. Золотоноша та директору КП «Міський водоканал» Золотоніської міської ради запропоновано:

– забезпечити прийом стічних вод від підприємств-абонентів у каналізаційну мережу міста відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Золотоноша;

– забезпечити ефективне знезараження стічних вод та посилити лабораторний контроль їхньої якості;

– забезпечити постійний моніторинг показників складу й властивостей води від підприємств, які здійснюють скиди у систему каналізації м. Золотоноша;

– забезпечити щомісячний контроль за дотриманням показників складу та властивостей води в річках Суха Згар і Золотоношка відповідно до встановлених нормативів;

– розробити міську програму охорони навколишнього природного середовища, які міститимуть комплексний підхід до вирішення питання покращення роботи очисних споруд та стану водних об’єктів.

Стосовно ж експлуатації Золотоніського міського полігону твердих побутових відходів, зазначимо: полігон ТПВ м. Золотоноша розташований в адміністративних межах Антипівської та Номодмитрівської сільських рад Золотоніського району, експлуатується ще з 1956 року, розрахунковий термін експлуатації 45 років. Власником полігону є Золотоніська міська рада.

На початок цього року на полігоні було розміщено 633,456 тис. тонн ТПВ. Нині полігон працює в стадії перевантаження. Потрібна реконструкція (розширення) полігону.

Золотоніською міською радою було розроблено проект із реконструкції полігону. Відповідно до експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту: «Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області», виданого Черкаським філіалом ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», вартість робіт становить 19 729,655 тис. грн. Потужність полігону збільшиться на 263,523 тис куб.м, а термін експлуатації відповідно ще на 21 рік.

Довідково:

У 2016 році на виконання даного природоохоронного заходу з державного бюджету виділили та використали 3 182,217 тис. грн. Роботи провели на понад 16 % від запланованих.
Заходи щодо реконструкції полігону ТПВ включено до «Обласної  програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки», затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII.

Цьогоріч у місті втілюють проект «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в межах м. Золотоноша (придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.)». На його виконання передбачили субвенцію з обласного бюджету в сумі 1 579,581 тис. грн. Обсяг співфінансування з місцевого бюджету – 1 053,054 тис. грн.

Управління екології зазначають про те, що згідно зі ст. 21 ЗУ «Про відходи» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами належить:

  • організація збирання і видалення побутових відходів, зокрема відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також впровадження роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
  • здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території.

В Управлінні окреслили можливості й шляхи вирішення проблем.

Відтак для вирішення питання експлуатації міського полігону ТПВ Золотоніській міській раді необхідно: вжити заходів щодо реконструкції міського полігону ТПВ; розглянути можливість встановлення сміттєсортувального комплексу на території полігону, що зменшить обсяг відходів що захоронюються, а реалізація відсортованих вторинних матеріалів дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету; спільно із Золотоніською районною державною адміністрацією провести роботу щодо підписання договорів співпраці (соціального партнерства) з органами місцевого самоврядування району щодо спільного фінансування робіт із реконструкції полігону з подальшою спільною його експлуатацією.

Варто врахувати інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації по м. Золотоноша:

  • залишок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища станом на 01.2019 – 202 тис. грн;
  • фактично надійшло за звітний період – 196,4 тис. грн;
  • затверджено видатків у бюджеті в сумі 1909,1 тис. грн (субвенція з обласного бюджету – 1579,6 тис. грн; власні кошти – 329,5 тис. грн);
  • фактично використано (касові видатки) 1 860,1 тис. грн.

Наявного фінансового ресурсу недостатньо для вирішення зазначених питань в повному обсязі.

Згідно зі статтями 42, 47 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України; місцевих бюджетів; коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів. Реалізація ж природоохоронних заходів на об’єкти комунальної власності може здійснюватися за рахунок субвенції з державного місцевим бюджетам згідно порядку, затвердженого постановою КМУ.

Довідково:

Умовами надання субвенції є:
– співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 10 відсотків загальної кошторисної вартості природоохоронного заходу, залучення на ці цілі інших джерел, не заборонених законодавством;
– фінансування природоохоронних заходів, передбачених програмами з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у році, на який пропонується включити захід.
– наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку здійснюється відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою КМУ.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (зокрема проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Довідково:

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 Порядку, а також таким критеріям:
1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів – понад 1000 тис. гривень.

Подання проектів на конкурсний відбір закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому.

За інформацією Управління екології та природних ресурсів ОДА

 

Автор статті