Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

1

За попередніми даними у 2018 році індекс промислової продукції склав 101,9 % (по Україні 101,1%).
У 2018 році забезпечено приріст обсягів промислового виробництва у порівнянні з попереднім роком на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 61,6%, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 19,2%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування – на 1,7%.
У 2018 році допущено спад виробництва продукції проти попереднього року у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1,6 %, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,9%, на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,6%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування –   на 10,1%.

Аграрний сектор

2

У січні 2019 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшилось на 13,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 16,2%, у господарствах населення – зменшилось на 5,1%.
У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі збільшилось у порівнянні з  відповідним періодом попереднього року на 5,7%, яєць – на  30,8%, виробництво молока зменшилось на  5,8%.
У порівнянні з січнем 2018 року у всіх категоріях господарств чисельність великої рогатої худоби зменшилась на 1,9%, корів – на 6,6%, птиці  –  збільшилась на 7,0%, свиней – на 4,8%.

Мале підприємництво

3

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8414 малих підприємств.
Станом на 01.02.2019 зареєстровано 50480 підприємців-фізичних осіб. Внески підприємницьких структур області до бюджетів усіх рівнів у січні 2019 року становили 280,5 млн. грн.

Інвестиційні вкладення

У 2018 році в області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10463,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 32,4% більше порівняно з попереднім роком.
У 2018 році в області введено в експлуатацію 131,3 тис. кв. м загальної площі житла, що на 1,5% менше, ніж у попередньому році.
У січні 2019 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 76,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,4%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

 

5Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році становив 1285,8 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 785,7 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до 2018 року – 127,2%), імпортні поставки – 500,1 млн. дол. США (темп – 123,6%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне (+285,6  млн. дол. США.).  Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 123 країн світу.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.10.2018 становив 327,9 млн.дол. США.
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 1 жовтня 2018 року становив 268,3 дол. США.

 

Соціальна сфера

 

8Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у 2018 році становила 7478 грн., що на 23,8% більше, ніж у минулому році. Реальна заробітна плата у 2018 році збільшилась на 11,4%.
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2019 становила 58,5 млн. грн., що на 47,3% менше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 42,1 млн. грн. (на 55,6 % менше, ніж на початок року).
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2019 року становила 19,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області збільшився на 0,3 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив на кінець січня 2019 року 2,7% населення працездатного віку.

 

 

 

Інтерактивна мапа по проектах комунальної та державної форми власності, які плануються ввести в експлуатацію до кінця 2017 року

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.