Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

У січні-березні 2020 року індекс промислової продукції становив 100,0% (по Україні – 94,9%). Забезпечено приріст обсягів промислового  виробництва у порівнянні з січнем-березнем 2019 року на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,5%, виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 12,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,6%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 23,3%.

Водночас, зафіксовано скорочення обсягів виробництва промислової продукції проти відповідного періоду 2019 року на підприємствах наступних видів діяльності: у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,6%, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 1,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 6,3%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 23,5%.

Основною причиною зниження темпів промислового виробництва було зменшення попиту на продукцію окремих підприємств та тимчасова зупинка виробництва у зв’язку з карантинними заходами. З метою подолання спаду в обсягах виробництва на підприємствах області проводиться робота щодо пошуку нових замовлень та укладання договорів.

Аграрний сектор

У січні-березні 2020 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2019 року зменшилося на 6,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 6,9%, у господарствах населення – зменшилося на 3,1%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі зменшилося у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 3,3%, яєць – на 15,3%, виробництво молока зросло на 0,7%.

У порівнянні з січнем-березнем 2019 року у всіх категоріях господарств чисельність птиці зменшилася на 1,1%, свиней – на 5,5%, корів – на 5,7%, великої рогатої худоби на 8,4%.

Мале підприємництво

 

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8365 малих підприємства. Станом на 01.04.2020 зареєстровано 51324 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 926,2 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 28,9 %.

 

 

Інвестиційні вкладення

У 2019 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11,4 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 4,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2018 рік.

Збільшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на промислових підприємствах на 6,3%, підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 54,2%, в будівельній індустрії – на 6,8%.

У 2019 році в області введено в експлуатацію 172,8 тис. кв. м загальної площі житла, що на 31,7% більше, ніж у 2018 році.

У січні-березні 2020 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 287,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-березні 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,5%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

 

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2020 року становив 445,4 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 217,1 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-березня 2019 року – 102,4%), імпортні поставки – 228,3 млн. дол. США (темп – 135,9%). Сальдо зовнішньої торгівлі негативне (-11,2  млн. дол. США).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 112 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 31.12.2019 становив 357,2 млн.дол. США, що на 8,3% більше, ніж на початок 2019 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 31.12.2019 становив 298,7 дол. США. Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 292,5 млн.дол. США (81,9% загального обсягу), у т.ч. переробної – 290,2 млн.дол. США (81,2%).

Соціальна сфера

 

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-березні 2020 року становила 9092 грн., що на 13,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Реальна заробітна плата у січні-березні 2020 року збільшилася на 11,3%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.04.2020 становила 49,8 млн. грн., що на 9,4% більше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 24,3 млн. грн. (на 16,1 % менше, ніж на початок року).

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2020 року становила 20,4 тис. осіб.