Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

1

У січні-червні 2019 року індекс промислової продукції становив 100,4% (по Україні – 100,5%). Забезпечено приріст обсягів промислового  виробництва у порівнянні з січнем-червнем 2018 року на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 1,5%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,3%, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,0%. Водночас, зафіксовано скорочення обсягів виробництва промислової продукції проти відповідного періоду 2018 року на підприємствах наступних видів діяльності: з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,0%,металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 17,2%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 4,3%. Основною причиною зниження темпів промислового виробництва було зменшення попиту на продукцію окремих підприємств. З метою подолання спаду в обсягах виробництва на підприємствах області проводиться робота щодо пошуку нових замовлень та укладання договорів.

Аграрний сектор

2

У січні-червні 2019 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшилося на 4,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 6,6%, у господарствах населення – зменшилося на 4,8%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі збільшилося у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 6,2%, яєць – на 33,9%, виробництво молока зменшилося на 6,5%.
У порівнянні з січнем-червнем 2018 року у всіх категоріях господарств чисельність великої рогатої худоби зменшилася на 4,3%, корів – на 7,9%, птиці – збільшилася на 8,7%, свиней – на 1,1%.

Мале підприємництво

3За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8104 малих підприємства. Станом на 01.07.2019 зареєстровано 50636 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 1571 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 27 %.

 

Інвестиційні вкладення

У січні-березні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1876,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 2,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за січень-березень 2018 року.
Зменшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 68,2%, у закладах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 53,3%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 50,7%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 34,7%, в установах фінансової та страхової діяльності – на 14,8%.
У січні-березні 2019 року в області введено в експлуатацію 49,9 тис. кв. м загальної площі житла, що у 2,0 рази більше, ніж у січні-березні 2018 року.
У січні-червні 2019 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 725,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-червні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 110,4%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

 

5

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2019 року становив 649,7 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 357,2 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-травня 2018 року – 115,0%), імпортні поставки – 292,5 млн. дол. США (темп – 144,1%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне (+64,7  млн. дол. США).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 107 країн світу.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.04.2019 становив 331,7 млн.дол. США, що на 0,6% більше, ніж на початок 2019 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 01.04.2019 становив 274,2 дол. США. Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 269,3 млн.дол. США (81,2% загального обсягу), у т.ч. переробної – 267,2 млн.дол. США (80,5%).

Соціальна сфера

 

8

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-червні 2019 року становила 8415 грн., що на 19,0% більше, ніж у минулому році. Реальна заробітна плата у січні-червні 2019 року збільшилася на 9,5%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.07.2019 становила 37,3 млн. грн., що на 36,3% менше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 22,4 млн. грн. (на 46,9 % менше, ніж на початок року). Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2019 року становила 14,3 тис. осіб. Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області зменшився на 0,2 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив на кінець червня 2019 року 1,9% населення працездатного віку.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.