Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

У січні-жовтні 2019 року індекс промислової продукції становив 100,6% (по Україні – 99,4%). Забезпечено приріст обсягів промислового  виробництва у порівнянні з січнем-жовтнем 2018 року на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,6%, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 7,1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 11,7%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 15,8%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 18,0%.
Водночас, зафіксовано скорочення обсягів виробництва промислової продукції проти відповідного періоду 2018 року на підприємствах наступних видів діяльності: металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 10,9%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 2,9%. Основною причиною зниження темпів промислового виробництва було зменшення попиту на продукцію окремих підприємств. З метою подолання спаду в обсягах виробництва на підприємствах області проводиться робота щодо пошуку нових замовлень та укладання договорів.

Аграрний сектор

У січні-жовтні 2019 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшилося на 1,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 5,5,%, у господарствах населення – зменшилося на 10,3%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі збільшилося у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 5,7%, яєць – на 24,0%, виробництво молока зменшилося на 4,9%.
У порівнянні з січнем-жовтнем 2018 року у всіх категоріях господарств чисельність великої рогатої худоби зменшилася на 3,9%, корів – на 5,8%, свиней – на 5,4%, птиці – збільшилася на 3,3%.

Мале підприємництво

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8104 малих підприємства. Станом на 01.11.2019 зареєстровано 51,2 тис. підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 2785,7 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 27,3 %.

 

Інвестиційні вкладення

У січні-вересні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7020,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 12,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень-вересень 2018 року.
Найбільшу частку (36,9% або 2588,7 млн.грн) усіх капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, обсяги яких порівняно з січнем–вереснем 2018 року збільшилися на 14,1%.
Підприємства промислових видів діяльності збільшили освоєння капітальних інвестицій на 42,0%, а їх частка в загальнообласному обсязі становила 31,1%. Зокрема, підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшили обсяги у 5,1 раза, із водопостачання, каналізації та поводження з відходами – у 2,1 раза, переробної промисловості – на 10,7%. Серед підприємств переробної промисловості найбільше, порівняно з січнем–вереснем 2018 року, збільшилися обсяги капітальних інвестицій у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів з шкіри та інших матеріалів – у 2,6 раза, виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – у 2,3 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв та у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – у 1,8 раза.
Не досягли рівня січня–вересня 2018 року підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 70,1%), виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 61,1%), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 54,9%), електричного устаткування (на 27,0%), виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (на 21,0%).
У січні-вересні 2019 року в області введено в експлуатацію 114,3 тис. кв. м загальної площі житла, що на 42 % більше, ніж у січні-вересні 2018 року.
У січні-жовтні 2019 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 1462,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,1%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-вересні 2019 року становив 1105,5 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 581,0 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-вересня 2018 року – 99,5%), імпортні поставки – 524,5 млн. дол. США (темп – 146,2%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне (+56,5  млн. дол. США).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 120 країн світу.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.10.2019 становив 358,9 млн.дол. США, що на 8,8% більше, ніж на початок 2019 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 01.10.2019 становив 296,7 дол. США. Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 295,1 млн.дол. США (82,2% загального обсягу), у т.ч. переробної – 292,7 млн.дол. США (81,5%).

Соціальна сфера

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-жовтні 2019 року становила 8714 грн., що на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Реальна заробітна плата у січні-жовтні 2019 року збільшилася на 9,7%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.11.2019 становила 44,6 млн. грн., що на 23,8% менше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 28,6 млн. грн. (на 32,2 % менше, ніж на початок року). Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2019 року становила 12,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області зменшився на 0,1 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив на кінець жовтня 2019 року 1,7% населення працездатного віку.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.