Перелік заборонених робіт поблизу магістральних газопроводів

gazТериторією усіх районiв областей України проходять магiстральнi газопроводи великих дiаметрiв i високого тиску, що мають важливе народногосподарське значення. Паралельно до газопроводiв прокладено повiтрянi та пiдземнiкабельнiлiнiї зв’язку.

Пам’ятайте! Механiчне пошкодження пiдземних магiстральних газопроводiв може призвести до аварiї чи вибуху великої руйнiвної сили, а можливо, і до загибелi людей, пожежi й припинення на тривалий час газопостачання споживачiв.

На виконання закону «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011 року №3041-VI i з метою забезпечення надiйної роботи та запобiгання пошкодженню споруд магiстральних газопроводiв, а також запобiгання нещасним випадкам на земельних дiлянках у межах охоронних зон – вiд 75 м до 350 м в обидва боки вiдосi газопроводу (залежно вiддiаметру), категорично заборонено:

 • споруджувати житловi, громадськi та дачнi будинки;
 • розмiщувати  автозаправнi й автогазозаправні станцiї i склади паливно-мастильних матерiалiв;
 • будувати гаражi та автостоянки, садовi та дачно-садовi споруди, автомобiльнi дороги I-V категорiй та залiзницi;
 • влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугiв, що спричиняють корозiю;
 • розміщувати спортивнi майданчики, стадiони, ринки, зупинки громадського транспорту, органiзовувати заходи, пов’язанi з масовим скупченням людей;
 • кидати у рiчках i водоймах якорi, проходити iз закинутими якорями, ланцюгами, латами, волокушами i тралами;
 • будувати огорожi для вiдокремлення приватних земельних дiлянок, лiсовихмасивiв, садiв, виноградникiв тощо;
 • зберiгатисiно, солому, розбивати польовi стани i табори для худоби;
 • розміщувати  склади органiчних та мiнеральних добрив, кагати, виділяти мiсця для кладовищ, лiсозаготiвель, розмiщувати пересувнi та стацiонарнi пасiки тощо;
 • розбирати i руйнувати водопропускнi, берегоукрiплювальнi, землянi та iншi споруди, що захищають об’єкти магiстральних газопроводів вiд руйнування;
 • перемiщувати та руйнувати знаки закрiплення  магiстральних газопроводiв на мiсцевостi, пошкоджувати або руйнувати лiнiйну частину цих газопроводiв, засобів електрохiмiчного захисту вiдкорозiї, кранове обладнання, засоби технологiчного зв’язку i лінійної телемеханiки, інші складові магiстральних газопроводiв;
 • вiдчиняти люки, хвiртки i дверi необслуговуваних пiдсилювальних пунктiв кабельного зв’язку, огорож вузлів лiнiйної кранової арматури, станцiй катодного i дренажного захисту та інших лiнiйних споруд, вiдкривати i закривати запiрну арматуру, вимикати i вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення i телемеханiки;
 • розводити вогонь i розмiщувати вiдкритi або закритi джерела вогню, спалювати суху траву, солому i смiття, копати ями, розвертати сiльгоспмашини.

Будiвельнi, ремонтнi, землянi, геологорозвiдувальнi, буровi, пiдривнi, гiрничi, землечерпальнi та поглиблювальнi роботи на земельних дiлянках у межах охоронних зон, у мiсцях, де магiстральнi газопроводи проходять через рiки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар’єрiв для добування корисних копалин проводяться лише за письмовою згодою філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та вiдповiдних органiв державного нагляду i контролю.

Проїзд автомашин i механiзмiв через газопроводи здiйснювати дорогами i переїздами, спецiально обладнаними i погодженими з філіями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах газопроводiв землекористувачам належить проводити з обов’язковим попереднiм повiдомленням філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» про початок орно-посiвної та збиральної кампанiй.

Пiд час виконання сільськогосподарських робiт в охоронних зонах газопроводів iз застосуванням машин i механiзмiв не дозволяється обробiток грунту на глибині понад 0,45 м.

Особи, винні в пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і кабелів зв’язку притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

У разі виявлення пропусків газу або пошкодження пiдземного магiстрального газопроводу пiд час проведення земляних робіт слiд негайно припинити роботи, органiзувати охорону мiсця на вiддалi охоронної зони (75 – 350 м) i повiдомити Центральний диспетчерський департамент ПАТ«УКРТРАНСГАЗ»:Тел.: 044-461-21-04, 044-461-21-05, 044-461-21-09

 

 

За інформацією ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Автор статті