Оспорювання батьківства в Україні

загружено4

Оспорювання батьківства (материнства) – це невизнання особою реєстрації себе як батька (матері) дитини. Особа, яка записана батьком дитини згідно з положеннями Сімейного Кодексу України (далі – СКУ), має право оспорити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про неї як батька з актового запису про народження дитини.
Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини регулюється ст. 129 СКУ. Згідно ч.1 цієї статті особа, яка вважає себе батьком дитини народженої жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала в шлюбі з іншим чоловіком, має право пред’явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства. У разі задоволення зазначеного позову сімейні правовідносини виникають не між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе її батьком, а між цією особою та дитиною, батьком якої вона буде визнана. Тому треба вважати, що відповідачем за цим позовом є дитини, а її законним представником, який має брати участь у   справі – чоловік    її   матері,
записаний батьком дитини.
До вимоги про визнання батьківства застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналась або могла дізнатися про своє батьківство.
Згідно ст. 136 СКУ оспорювати батьківство може особа, яка записана батьком дитини. Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126, 127 СКУ, а саме на підставі свідоцтва про шлюб (у першому чи повторному шлюбах), на підставі спільної заяви батьків про визнання батьківства або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини,  має право оспорити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з запису акта про народження дитини.
В разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана як батько, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження.
Оспорювання батьківства можливо лише після народження дитини і до досягнення нею повноліття.
Відповідачем за цим позовом є дитини, батьком якої записаний позивач, а не орган реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження дитини. Інтереси дитини, до якої пред’явлено позов, мають представляти її мати, опікун, піклувальник, які мають діяти від імені дитини (ст.101 ЦПК). Якщо суд задовольняє позов про оспорювання батьківства, на підставі рішення суду з актового запису про народження дитини має бути виключений запис про її батька.
Оспорювання батьківства не можливо в разі смерті дитини.
Згідно ч.5 ст.136 СКУ не має право оспорювати батьківство особа, яка записана батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона знала що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду на штучне запліднення своєї дружини.
До вимоги чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовується.
Стаття 137 СКУ передбачає можливість оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини.
Якщо особа, яка записана батьком дитини, померла до народження дитини, оспорити його батьківство мають право спадкоємці цієї особи, за умови подання нею за життя до нотаріуса заяви про невизнання свого батьківства.
Якщо особа, яка записана батьком дитини, померла після пред’явлення нею позову про оспорювання батьківства, позовну заяву можуть підтримати в суді її спадкоємці.
Коли ж через поважні причини особа не знала про те, що вона записана батьком дитини і померла, оспорити батьківство можуть спадкоємці померлого (дружина, батьки та діти).
До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовується.
Право на оспорювання батьківства свого чоловіка має також  дитина, якщо вона подала позов до суду не пізніше одного року з дня реєстрації народження дитини. Вимога матері про виключення запису про її   чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство.

Автор статті