Обласний центр зайнятості – про тенденції ринку праці на Черкащині

8e87db176764b2f6a99a18034e8ce9f5_1245x450У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили 5,8 тис. осіб (або 43,5%), жінки – 7,5 тис. осіб (або 56,5%).

За віковими групами: 28,2% зареєстрованих безробітних були у віці  до 35 років; 28,0% – у віці від 35 до 45 років; 43,8% – у віці понад 45 років.

За освітою: 46,6% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 39,5% – професійно-технічну, 13,9% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 17,6% раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, 16,9% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 16,4% – в оптовій та роздрібній торгівлі, обов’язковому соціальному страхуванні, 12,9% – у переробній промисловості, 4,5% – у  сфері охорони здоров’я та соціальних послуг.

За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 17,6%, працівники сфери торгівлі та послуг – 16,9%, представники найпростіших професій – 15,4%, законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 14,4%, фахівці – 9,5%, професіонали – 8,6%, кваліфіковані робітники з інструментом – 8,2%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 вересня 2019 року зменшилася на 2,6%, у порівнянні до відповідної дати минулого року, та становила 1470 одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 816 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив понад 5,9 тис. грн.  (на відповідну дату 2018 року – 5,0 тис.  грн.),  у  75,1%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної.

За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (20,6%), у сфері освіти  (15,3%), у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту (14,6%), в сільському, лісовому та рибному господарствах (8,3%), у сфері державного управління й оборони (8,2%), у сфері охорони здоров’я (7,3%), на транспорті і в складському господарстві (5,7%), на будівництві (3,8%) та у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (2,7%).

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається серед кваліфікованих робітників з інструментом (19,5%), професіоналів (17,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (16,7%),  робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (14,2%), фахівців (12,8%), працівників найпростіших професій (11,5%) та законодавців, держаних службовців, керівників, менеджерів (4,8%).

За інформацією відділу статистики та прогнозування ОЦЗ

 

 

 

 

Автор статті