Навчально-методична рада провела підсумкове засідання

У Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулось засідання навчально-методичної ради, на якому підбили підсумки виконання Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняу 2019 році та обговорили питання організації навчально-методичної та навчально-організаційної роботи

Ефективність та результативність змін, які відбуваються в системі державного управління та місцевого самоврядування, залежать від якості підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 2019 рік був оголошений Національним агентством України з питань державної служби роком професійного навчання. Цьогоріч система професійного навчання збагатилася новими, принципово важливими нормативно-правовими актами та суттєво підвищились вимоги до якості професійної освіти публічних службовців.

За інформацією директора Сергія Демченка центр, як регіональний провайдер професійного навчання, успішно виконав державне замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців регіону – у 2019 році провели 65 навчальних семінарів, на яких підвищили кваліфікацію 2654 особи.

На виконання доручень НАДС, актуалізовані навчальні модулі освітніх програм, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною та державною мовою, а також фахові питання, що рекомендовані замовниками навчання.

Якісному методичному забезпеченню професійного навчання сприяє професорсько-викладацький колектив з числа працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, представників вищих навчальних закладів, які мають вчені ступені і звання. Приналежність Центру до системи органів державної влади та місцевого самоврядування дозволяє йому залучати високопрофесійних викладачів-практиків, які здатні компетентно обговорювати зі слухачами фахові питання, надавати реальні практичні консультації та роз’яснення, що стосуються фахової діяльності публічних службовців.

З метою визначення рівня задоволеності слухачів якістю професійного навчання, в Центрі запровадили анкетування. Аналіз його результатів свідчить, що всі очікування респондентів виправдалися повною мірою, отримані знання є актуальними для службової діяльності, слухачі задоволені змістом програм семінарів, професіоналізмом викладачів і якістю роздаткових методичних кейсів. Така орієнтація на результати навчання безумовно сприяє успішній реалізації освітніх потреб публічних службовців.

За інформацією обласного Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Автор статті