Мінприроди відкрило доступ до 12 наборів даних

1

Міністерство екології та природних ресурсів України запустило новий офіційний портал. Відтепер усяінформація розміщена на порталі, структурована та подана у  зручному та доступному вигляді.

Відкрито  доступ до 12 наборів даних,  серед яких:

– перелік висновків на транскордонне перевезення відходів;

– перелік повідомлень на транскордонне  перевезення небезпечних відходів;

– перелік дозволів на  ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень;

– перелік дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;

– перелік територій та об’єктів  екологічної мережі;

– розрахункові лісосіки;

– норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного  мисливського фонду, у сезон  полювання;

– перелік дозволів  на проведення робіт (крім  будівельних на землях водного фонду) ;

– перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувнівиставки, реекспорт та інтродукцію  з моря зазначених зразків;

– ліміти використання непромислових видів тварин;

– ліміти та спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Загалом Мінприроди веде 37 наборів даних у вигляді реєстрів, кадастрів, переліків. До цього часу вони були представлені у не систематизованому та неструктурованому вигляді, що створювало певнінезручності для користувачів сайту.

У он-лайн доступі також опубліковано веб-сервіс відкритого бюджету, через який можна отриматиінформацію про показники доходів та видатків міністерства. Доступною стала інформація про показникибюджету у розрізі бюджетних програм, видів видатків, отримувачів  фінансування та джерел фінансування.

Стара версія сайту  продовжуватиме працювати протягом декільком тижнів. Доступ до неї можнаотримати и за посиланням http://old.menr.gov.ua/.

Портал розроблено в рамках впровадження електронного урядування у природоохоронну діяльністьУкраїни, мета якого забезпечення відкритого доступу до екологічної інформації.

Новий портал створено  за підтримки організації «Електронна Україна», яка є партнером Мінприродипо реалізації ініціативи «Eco Data Programs». У процесі розробка за основу були взяті результатидослідження, проведеного серед користувачів сайту. Зокрема, було опитано членів громадських організацій, волонтерів, представників бізнесу, державних службовців та фахівців-екологів. Отримані від нихрекомендації лягли в основу нової версії.

За інформацією Урядового порталу

Автор статті