Ландшафтне планування – в основі розробки Стратегії розвитку області

27-14Ландшафтне планування є комплексною основою для екологічно виважених управлінських та інвестиційних рішень, розробки Стратегії розвитку області. Про це зазначають в Управлінні екології та природних ресурсів ОДА.

– Черкаська область є першим регіоном України, для якого здійснили на трьох адміністративно-територіальних рівнях ландшафтне планування, – розповідає керівниця Управління Олена Звягінцева, – зокрема: ландшафтна програма (область), рамковий ландшафтний план (район, група районів), ландшафтний план (сільська рада, громада). Нагадаю, планування розробляли фахівці Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ ОДА спільно з Інститутом географії НАН України із залученням німецьких інвесторів.

Очільниця структури додає, що, за результатами ретельного аналізу рамкових умов, основними завданнями при розробці ландшафтного планування області стали: зниження антропогенного навантаження; збереження природних екосистем та розвиток мережі природно-заповідних територій, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, історико-культурної спадщини; ефективне використання рекреаційного потенціалу; аналіз і вирішення конфліктів природокористування; здійснення внеску в удосконалення схеми територіального планування області.

Зауважимо, 20 жовтня 2000 року Комітетом Міністрів Ради Європи було підписано Європейську ландшафтну конвенцію (ETS №. 176). В Україні Конвенція набула чинності 01.07.2006.

Метою Конвенції є підтримка процесів охорони, регулювання та планування ландшафтів, а також організація європейської співпраці з питань охорони ландшафтів. Конвенція визначає заходи, спрямовані на запобігання негативним впливам на ландшафти.

Відносини у сфері збереження, відтворення та збалансованого використання ландшафтів в Україні регулюються законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про охорону земель”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про екологічну мережу”, “Прорегулювання містобудівної діяльності”, Водним, Земельним, Лісовим кодексами України, Європейською ландшафтною конвенцією, Конвенцією про біологічне різноманіття, Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, іншими нормативно-правовими актами.

Головними цілями регулювання ландшафтами є: забезпечення збалансованого та комплексного управління користуванням ландшафтів з урахуванням місцевих природних, культурних, історичних та археологічних особливостей та цінностей ландшафтів; збереження різноманітності ландшафтів, природної, культурної, історичної та археологічної спадщини, враховуючи економічні та соціальні потреби суспільства, а також принципи сталого розвитку; створення умов для сталого функціонування ландшафтів та їхніх компонентів, збереження взаємозв’язків між ними, забезпечення цілісності їхніх екосистемних функцій.

Автор статті