Коментар МЗС України до 70-ї річниці заснування Ради Європи

Без названия5 травня виповнюється 70 років з дня заснування Ради Європи – пан’європейської міжнародної організації, що сьогодні захищає права і свободи майже 800 мільйонів осіб у 47 державах-членах.

Статут Ради Європи, підписаний у Лондоні 5 травня 1949 року, на роки вперед зафіксував відданість держав-членів Організації принципам, що становлять підвалини кожної справжньої демократії – особистим та політичним свободам та верховенству права.

За 70 років діяльності Рада Європи досягла визначних результатів у захисті демократичних європейських ідеалів та принципів. Була створена ефективна система захисту прав людини, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Організація розробила та ухвалила більш ніж 200 міжнародних договорів, переважно правозахисного характеру. Були утворені такі органи, як Європейський суд з прав людини, Венеціанська комісія, Група держав проти корупції GRECO та інші інституції, що активно і ефективно працюють у сферах розвитку національного законодавства відповідно до найкращих європейських стандартів у сфері прав людини, конституційного права, протидії корупції, удосконалення судових систем тощо.

Україна є членом Ради Європи з 1995 року, активно працює у статутних та робочих органах Організації, долучається до формування спільного європейського правового простору, приєднавшись до більш ніж 90 договорів  Ради Європи, а українські громадяни мають можливість звертатися за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини.

План дій Ради Європи для України є інструментом практичної взаємодії у проведенні правових реформ у нашій державі відповідно до європейських стандартів.

Рада Європа відкрила шлях до подальшої інтеграції на Європейському континенті, а її стандарти стали дороговказом у захисті демократичних цінностей. Однак маємо із сумом констатувати, що до 70-ї річниці Організація підійшла у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України та прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей.

Ця криза стала справжнім викликом для Організації та поставила її перед вибором – залишитися відданою власним цінностям і принципам або піддатися на шантаж і погрози та поставити під сумнів набуті за 70 років довіру й авторитет. Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм.

Україна із свого боку залишається відданою взятим на себе у рамках Ради Європи зобов’язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина на території нашої держави, включаючи тимчасово окуповані території, а також активно протидіятиме спробам зруйнувати Організацію. Сильна Рада Європи потрібна Україні і усьому Європейському континенту.

Автор статті