Громадськість Черкащини закликають до участі у вирішенні нагальних екологічних питань

0000На часі постає питання забезпечення постійної участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля, та здійсненні державної екологічної політики в області. Активна громадська позиція потребує постійного діалогу з владою у пошуках шляхів вирішення нагальних питань і проблем, відзначають в управлінні екології та природних ресурсів ОДА.

Реалізація засад екологічної політики здійснюється за принципами відкритості, що передбачено Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Він вводиться в дію з 2020 року. Це дасть змогу створити ефективну систему доступу до публічної інформації/даних, забезпечити дотримання екологічних прав громадськості на доступ до публічної інформації з питань охорони навколишнього природного середовища та підвищити рівень екологічної свідомості громадян України.

Загалом доступ до екологічної інформації є актуальним питанням в усьому світі. Завдяки повному та своєчасному отриманню суспільством інформації про довкілля, можливе забезпечення екологічних прав громадян, принципів сталого розвитку, раціонального використання природних ресурсів та збереження природи для прийдешніх поколінь. Ключовим документом у світі з питань доступу до екологічної інформації стала Оргуська конвенція. Це – конвенція Європейської Економічної Комісії ООН про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Україна підписала цю конвенцію 25 червня 1998 року.

За змістом Оргуська конвенція базується на трьох основних елементах, що передбачені у статтях 4-9 Конвенції. Зокрема, доступ до екологічної інформації; участь громадськості в обговоренні та прийнятті рішень; доступ до правосуддя в екологічних справах.

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами, проводяться роботи з імплементації природоохоронного законодавства до норм та вимог Європейського Союзу.

18 грудня 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який запровадив широке залучення громадськості до процесу проведення оцінки впливу, врахування думки громадськості при прийнятті рішень щодо планованої діяльності та передбачає проведення громадських слухань за прозорою і чітко врегульованою процедурою.

Відзначимо, аби забезпечити широкий доступ органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості до екологічної інформації та висвітлення діяльності управління функціонує офіційний веб-сайт управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (http://eco.ck-oda.gov.ua/).

Автор статті