Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Місце знаходження:
18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185,
тел. 33-66-42
Е-mail:gsva@ck-oda.gov.ua

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9.00–18.15
п’ятниця 9.00–17.00
обідня перерва 13.00–14.00

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту: Хиля Наталія Іванівна

 

Основні завдання і функці:

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить оцінку:

  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм, результатів їх виконання;
  • якості надання адміністративних послуг, виконання контрольно-наглядових функцій та завдань, визначених актами законодавства;
  • стану збереження активів та інформації;
  • стану управління державним майном;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань;

2) проводить за дорученням голови облдержадміністрації аналіз проектів розпоряджень, наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
3) планує, організовує та проводить планові та позапланові внутрішні аудити в структурних підрозділах облдержадміністрації, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, проводить моніторинг результатів урахування наданих рекомендацій, формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми розпорядчими документами апарату облдержадміністрації;
4) подає голові облдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень;
5) звітує по результати діяльності перед головою облдержадміністрації, Міністерством фінансів України в терміни та порядку, визначені чинним законодавством;
6) виконує інші функції відповідно до його компетенції.

План проведення внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації у першому півріччі 2018 року

План проведення внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації