Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Місце знаходження:
18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185,
тел. 33-66-42
Е-mail:gsva@ck-oda.gov.ua

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9.00–18.15
п’ятниця 9.00–17.00
обідня перерва 13.00–14.00

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту: Хиля Наталія Іванівна

 

Основні завдання і функції:

Основним завданням головного спеціаліста є надання голові облдержадміністрації об᾽єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:
         – функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
         – удосконалення системи управління;
         – запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;
         – запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об᾽єктів аудиту.

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить оцінку:

  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

  •  ефективності планування і виконання бюджетних програм, результатів їх виконання;

  • якості надання адміністративних послуг, виконання контрольно-наглядових функцій та завдань, визначених актами законодавства;

  •  стану збереження активів та інформації;

  •  стану управління державним майном;

  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

  •  ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань;
  • проводить за дорученням голови облдержадміністрації аналіз проектів розпоряджень, наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
  • планує, організовує та проводить планові внутрішні аудити відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішніх аудитів,а за рішенням голови облдержадміністрації – позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, проводить моніторинг результатів урахування наданих рекомендацій, формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми розпорядчими документами апарату облдержадміністрації;
  • подає голові облдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень;
  • звітує про результати діяльності перед головою облдержадміністрації, Міністерством фінансів України в терміни та порядку, визначені чинним законодавством;
   виконує інші функції відповідно до його компетенції.

План діяльності з внутрішнього аудиту апарату Черкаської обласної державної адміністрації у 1 півріччі 2019 року

План діяльності з внутрішнього аудиту апарату Черкаської обласної державної адміністрації у другому півріччі 2018 року

План проведення внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації у першому півріччі 2018 року

План проведення внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації