Головне управління ветеринарної медицини в Черкаській області

Місце знаходження :

18000, м. Черкаси вул.. Смілянська, 120
Тел./факс 63-05-27,
е-mail: admin_vet@vnet.com.ua

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В  ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – головне управління ветеринарної медицини ) підпорядковується Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України та є його територіальним органом вищого рівня.

Головному управлінню ветеринарної медицини підпорядковуються: управління ветеринарної медицини в районах та містах обласного значення Черкаської області;підрозділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів УМВС України в Черкаській області; державні підприємства, установи та організації ветеринарної медицини, що розташовані на адміністративній території Черкаської області і належать до сфери управління Держветфітослужби України.

Повноваження головного управління ветеринарної медицини поширюються на територію Черкаської області.

2. Головне управління ветеринарної медицини у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр – міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказами Держветфітослужби України, дорученнями Голови Держветфітослужби України, Черкаської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування Черкаської області.

3. Завданням головного управління ветеринарної медицини є реалізація повноважень Держветфітослужби України на території Черкаської області.

4. Головне управління ветеринарної медицини відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.Забезпечує проведення державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду за здоров’ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження,  кормів та інших товарів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро ( далі – МЕБ ), з території інших держав або карантинних зон.

4.2. Здійснює державний ветеринарно – санітарний контроль та нагляд за:

тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями ( об’єктами ), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

проведенням ветеринарно – санітарної експертизи на потужностях             ( об’єктах ), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;   безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва   та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних ( санітарних ) сертифікатів ( для держав СНД – ветеринарних свідоцтв );

виробництвом і готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей ( об’єктів ), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

переміщенням тварин, харчових продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніх об’єктів; потужностей ( об’єктів ), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

відповідністю виготовленого продукту декларації виробника;

здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини.

4.3. Організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

4.4. Проводить ліцензування господарської діяльності відповідно до законодавства.

4.5. Сприяє:

4.5.1. Упровадженню системи ідентифікації тварин.

4.5.2. Постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини.

4.5.3. Виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, та інших загальнодержавних програм у сфері племінної справи у тваринництві.

4.6. Організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях ( об’єктах ), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

4.7. Відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

4.8. Аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами.

4.9. Координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування.

4.10. Обмежує, забороняє або припиняє відповідно до актів законодавства України господарську діяльність юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними ветеринарно – санітарних вимог законодавства, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров’ю людей і тварин.

4.11. Здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними.

4.12. Видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин.

4.13. Забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно – санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності – у зоні спостереження.

4.14. Координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно – санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує   проведення   ветеринарно – санітарних   заходів  щодо  перевірки безпечності харчових продуктів.

4.15. Координує діяльність підрозділу ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів УМВС України в Черкаській області під час надання практичної допомоги в організації і здійсненні контролю та нагляду за виконанням ветеринарно – санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин.

4.16. Установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб.

4.17. Проводить експертизу і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей ( об’єктів ), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин.

4.18. Організовує і контролює підвищення кваліфікації, проведення атестації робочих місць спеціалістів ветеринарної медицини головного управління ветеринарної медицини, управлінь ветеринарної медицини в районах та містах обласного значення в Черкаській області.

4.19. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.

4.20. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держветфітослужбу України Президентом України.

 

Структура головного управління

Начальник головного управління – головний державний інспектор ветеринарної медицини в Черкаській області – Радняна Людмила Андріївна тел. 63-05-27.

Управління державного контролю 

Заступник начальника головного управління – начальник управління – заступник головного державного  інспектора ветеринарної медицини області – Квас Юрій Станіславович тел. 63-26-56.

Управління забезпечення протиепізоотичних заходів та фінансового забезпечення

Заступник начальника головного управління – начальник управління – заступник головного державного  інспектора ветеринарної медицини області – Маламуж Віктор Васильович тел.  63-09-62.

 

Розпорядок роботи

Понеділок – четвер – 8.00 – 17.15
П’ятниця – 8.00 – 16.00
Обідня перерва – 13.00 – 14.00

 

Графік

прийому громадян начальником головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області та його заступниками

Прізвище, ім’я, по- батькові
Посада
Дні прийому
Години
Радняна
Людмила Андріївна
Начальник головного управління – головний державний інспектор ветеринарної медицини в Черкаській області
І понеділок
1400 – 1600
Маламуж
Віктор Васильович
Заступник начальника головного управління – начальник управління – заступник головного державного  інспектора ветеринарної медицини області
ІІ понеділок
1400 – 1600
Квас
Юрій Станіславович
Заступник начальника головного управління – начальник управління – заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини області
ІІІ понеділок
1400 – 1600
Тригуб
Людмила Борисівна
Заступник начальника управління забезпечення протиепізоотичних заходів та фінансового забезпечення – начальник відділу фінансів та економіки
ІV понеділок
1400 – 1600

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.